Hikayemiz

hikayemiz12011’de yeni anayasa yapım sürecinin başlaması ile birlikte, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), National Democratic Institute (NDI) desteği ile 120 yurttaş, medya mensubu, akademisyen ve siyasetçiyi denge ve denetleme sistemini güçlendirme ihtiyacı ile bir araya getirdi. Prof. Fuat Keyman, Prof. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Mithat Sancar ve Prof. Ali Yaşar Sarıbay’ın kolaylaştırıcılığında 120 katılımcı yargının bağımsızlığının sağlanması ve rekabetçi bir siyasi parti ve seçim sisteminin oluşması konusunda 108 öneride uzlaştı. Öneriler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile mecliste grubu bulunan tüm partilere iletildi.

2012 yılının Temmuz ayına gelindiğinde ise, bu 108 öneri çerçevesinde farklı siyasi görüşten 33 sivil toplum örgütü olarak bir araya gelerek Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) temellerini attık. Hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması için denge ve denetleme sisteminin şart olduğu görüşünde birleştik. Başlangıçta sadece yeni anayasa çalışmalarına odaklanmışken, zaman içerisinde güçlü bir demokrasi hedefiyle denge ve denetleme için çalışmaya karar verdik. DDA'nın temelini oluşturan deklarasyonu yazdık. Orta ve uzun vadede demokratik reformların gerçekleşmesine yönelik olarak çalışmaya başladık.