Kaynaklarımız

kaynak 1Ocak 2014’te Ağ üyelerimiz 3 yıllık stratejik planımız ile 2014 – 2015 dönemi için bütçemizi ve kaynak geliştirme planını onayladı.

 

 

 

 

 

Stratejik planımız doğrultusunda, Ağımızın Ocak 2014 – Aralık 2015 dönemi için hedeflediği bütçesi 3.3 milyon TL’dir. Aşağıdaki tabloda bütçemizin mali kaynaklarımıza göre dağılımını görebilirsiniz:

kaynak2

Ağımız fon ve ayni katkılarının ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitlendirilmesini sağlıyor. Ayni katkılar Ağın sekretarya görevini üstlenen İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve National Democratic Institute (NDI) tarafından verilmekte; 2014 – 2015 döneminde toplamda 922.000 TL tutarındaki Sekretarya personeli ve idari masrafları İPM ile NDI tarafından karşılamaktadır.

kaynak3
Ağın Toplam Bütçesinin Fon ve Ayni Katkılara Göre Oranı

Ağımız Ocak 2014’ten itibaren Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Düşün Programı, İstanbul Politikalar Merkezi, National Democratic Institute, Birleşik Krallık Dış İşleri Bakanlığı Avrupa’yı Birleştirme Programı, Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu ve Hollanda Kraliyeti MATRA Programı’ndan toplamda 1,965,000 TL sağlamıştır. Ağımız önümüzdeki günlerde kampanyalarını yürütmek üzere 413,000 TL’lik kaynak geliştirmeyi hedefliyor. Geliştirilmesi hedeflenen kaynak, 2014 – 2015 dönemi fon bütçesinin %17 sini oluşturuyor.

kaynak5
Ağımızın Fon Kaynakları

Ağ üyelerimiz, program ve çalışmalarımızın planlanması ve faaliyetlerimizin tümüne gönüllü olarak katkı sunuyor. Danışma Kurulu üyelerimiz de gönüllülük esasıyla deneyim ve uzmanlıklarını sunuyor, çalışmalarımıza katılıyorlar.

kaynak6
Proje Fon Dağılımı

Denge ve Denetleme Ağı programı içinde Yerelleşme ve Genişleme, Gündem İzleme ile İletişim ve Kamuoyu Oluşturma Çalışma Gruplarının aktiviteleri “Denge ve Denetleme Ağı; Aktif Vatandaşlığın Oluşturulması İçin Gerekli Mekanizmaların Güçlendirilmesi” adlı proje kapsamında Avrupa Birliği Delegasyonu, National Democratic Institute ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanmaktadır. AB Delegasyonu Sivil Düşün Programı aktivitelerin %68.04’ünü, NDI ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı %31.06 sını desteklemektedir.

 

Kaynaklarımız sadece Denge ve Denetleme Ağı'nın çalışmaları için kullanılıyor. Ağımızın hiçbir üyesine kendi kampanya ve çalışmalarını yürütmesi için mali kaynak aktarılmamaktadır. Üyelerimiz, kendi çalışmalarını kendi mali kaynaklarıyla yürütmektedir.