Hedeflerimiz

HedeflerimizTürkiye demokrasisinin temelinde denge ve denetlemenin yer alması için aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışıyoruz:

Egemenliğin vatandaşlara ait olduğu, hukukun her şeyden önce geldiği ve güçler ayrılığını barındıran yeni bir anayasa.

Meclis’in yasaları etraflıca görüşmesini ve hükümeti denetlemesini sağlayacak, yargı bağımsızlığını güvenceye alacak, medyanın herkesi doğru bilgilendirmesini ve özgür olmasını gözetecek, seçimlerin vatandaşların oylarının Meclis’e yansımasını temin edecek, siyasi partilerin demokratik olmasını sağlayacak, sivil toplumun vatandaşların taleplerini duyurmalarını destekleyecek yasal ve kurumsal değişiklikler ve yenilikler.

Demokratik siyasi ve sivil kültür – Yerelden başlayarak tüm ülkede, vatandaşların verilen kararlarda söz sahibi olduğu; yetkililerin hesap verdiği; herkesin kendi olarak kabul ve saygı gördüğü; farklı düşünce, yaşam tarzı ve inanca sahip herkesle bir arada barış içinde yaşandığı demokratik siyasi ve sivil kültür sağlayacak yol, yöntem ve diyalog sürecinin oluşması.

Uzun vadeli hedeflerimizi görmek için tıklayın.