Bileşenlerimiz

bileşenlerimizAğımız, Deklarasyonumuzda yer alan taleplerimizi paylaşan tüm sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımına açıktır.

Kurumsal Üyeler denge ve denetleme çalışmalarımızın nihai karar vericisidir. Deklarasyonumuzda ortaya koyduğumuz taleplerimizde ortaklaşan tüm sivil toplum örgütleri Ağımızın kurumsal üyesi olabilir ve çalışmalarımıza katılabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Deklarasyonumuzdaki taleplerimizle hemfikir olan vatandaşlar, Ağımızın destekçisi olabilir. Ağ çalışmaları ve kampanyalarına katılım herkese açıktır. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Deklarasyonumuzda yer alan taleplerimizle ortaklaşan, deneyim ve uzmanlıkları ile Ağımızın çalışmalarına gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen herkes, Ağ’ın Danışma Kurulu’na katılabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Ağımızın yasal, mali ve idari çalışmaları İstanbul Politikalar Merkezi'nin (İPM) sağladığı sekretarya hizmeti ile gerçekleşmektedir. Ağ’ın kurumsal üyesi de olan İPM, Koordinasyon Grubu’nda temsil edilmektedir. Kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan National Democratic Institute (NDI), İPM’nin yürüttüğü sekretarya hizmetine destek sunmaktadır.