Değerlerimiz

değerlerimizAğımızın taleplerinin yer aldığı deklarasyon, bizleri bir araya getiren ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza temel sağlayan belgedir. Denge ve Denetleme Ağı hiç bir siyasi parti ya da politik yaklaşımın tarafında değildir, sadece demokrasi tarafındadır. Katılım, şeffaflık, diyalog, uzlaşma, karşılıklı saygı ve çoğulculuk değer ve ilkeleri üzerine inşa edilmiş ulusal ve yerel düzeyde siyasi ve sivil kültürün yerleşmesi için çalışır, bu ilkeleri kendi çalışmalarına temel alır. Denge ve Denetleme Ağı, etkin bir Denge ve Denetleme sistemi ile demokrasi vaadini – özgürlük, eşitlik, adalet, barış ve refah – yerine getirmek için varolan mekanizmaları güçlendirmeyi ve yeni mekanizmalar önermeyi ilke edinir.

Son gelişmeler ışığında, Denge ve Denetleme Ağı'nın İlke ve Değerleri'ni bir kez daha tanıtan metnimizi okumak için tıklayın.