Deklarasyon

deklerasyonDENGE VE DENETLEME AĞI OLARAK BİR ARADA

Toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı çoğulcu bir Türkiye istiyoruz.

Farklılıklarımızla birlikte özgürce yaşadığımız, haklarımızın güvence altında olduğunu bildiğimiz, adaletin eşit dağıtıldığından emin olduğumuz, yönetimin bize hesap vereceğine inandığımız bir Türkiye için; Yeni anayasada denge ve denetleme şart!

Güçlü bir denge ve denetleme sistemi ile evrensel hak ve özgürlüklerin anayasada garanti altına alınmasını istiyoruz.

 • Yasalar halkın talep ve gereksinimlerini temel almalı,
 • Yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrı ve bağımsız olmalı,
 • Yasama, yürütme ve yargının hiçbiri diğerinden daha güçlü olmamalı,
 • Halk ve sivil toplum örgütleri, karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılmalı ve yönetimden hesap sormalı,
 • Yönetim, şeffaf olmalı ve halka hesap vermeli,
 • Siyasi partiler, kendi içlerinde demokratik olmalı ve siyasete katılımı özendirmeli,
 • Temsiliyeti sağlayacak bir seçim sistemi olmalı.

Güçlü Bir Denge ve Denetleme Sistemi olduğunda toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı çoğulcu bir Türkiye’de yaşayacağız.

 • Yürütmenin uygulamalarının insan haklarına uygunluğunu denetleyen bir meclisimiz olacak.
 • Meclis ve yürütmenin uygulama ve kararlarının evrensel hak ve özgürlüklere aykırı olmasını engelleyecek bağımsız ve tarafsız bir yargıya sahip olacağız.
 • Bağımsız ve tarafsız bir yargı ile daha adil bir Türkiye’de yaşayacağız.
 • Yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılıp, yürütmeden hesap sorabileceğiz.
 • Demokratik siyasi partiler aracılığıyla farklı görüşlerimizi özgürce seslendirerek kararların katılımcı bir şekilde alınmasını sağlayacağız.
 • Temsiliyeti sağlayan bir seçim sistemi ile yasalarımız bir gruba değil, hepimize hizmet edecek.

Deklerasyon metnini indirmek için tıklayın