Denge ve Denetleme Talebimiz

denge ve denetlemeDemokrasi vaadini– özgürlük, eşitlik, adalet, barış ve refah – yerine getirmek, etkin bir denge ve denetleme sistemini gerektirir. Denge ve denetleme sisteminde birey önce gelir; devlet yetkilileri bu ilkeyi esas alırlar. Bu sistemde hiçbir kişi ya da kurum hukukun üstünde değildir. Demokrasi kültürünün yaygınlaşması ve yerleşmesi için, denge ve denetlemeyi sadece güçler ayrılığı olarak değil, toplumsal mutabakatı sağlamayı hedefleyen bir yaşam biçimi olarak tanımlıyoruz. Denge ve Denetleme sistemi:

  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • Basın
  • Sivil toplum ve vatandaş

Erklerinin demokratik bir toplum düzeni için kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde birbirlerinin güçlerini dengelemesi ve denetlemesidir. Bir erkin diğerlerine üstünlük kurmasının önüne geçer, azınlığı çoğunluktan korur ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. Ayrıca, denge ve denetleme içinde önemli bir ayak olan yerel yönetimlerin, kaynakların yerelde kullanılması ve ilgili kararların yerelde alınmasını sağlayacak şekilde güçlendirilmesi gereklidir.

Denge Denetleme hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.