Yaklaşımımız

yaklaşımımızTüm çalışmalarımızın temelinde üye sivil toplum örgütleri tarafından kabul edilen ve Denge ve Denetleme Ağı'nın duruşunu yansıtan Deklarasyon bulunuyor. Çalışmalarımız, araştırmalarımız, raporlarımız ve kamuoyuna yönelik mesajlarımızda bu metni esas alıyoruz.

Toplumsal ihtiyaçlarımız doğrultusunda, uluslararası anlaşmalar, Avrupa Konseyi kuralları, uluslararası standartlar, evrensel demokrasi prensipleri ve iyi uygulama örnekleri ağımızın çalışmalarına rehberlik ediyor.

Tüm çalışmalarımızda çeşitli görüşlerdeki yurttaşları, uzmanları ve karar vericileri bir araya getiriyor, diyalog oluşmasını teşvik ediyor, bilgi paylaşımı ile kapsamlı ve yapıcı tartışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Yaptığımız her çalışmada, Türkiye’de denge ve denetleme sistemini güçlendirmek için çözüm önerileri geliştirmeyi esas alıyoruz.