Çalışma Alanlarımız

çalışma alanlarımız

Çalışmalarımızı 7 alanda yürütüyoruz:

  • Araştırma ve Analiz yapıyoruz: Türkiye’de denge ve denetlemeye duyulan ihtiyacı daha iyi anlamak ve durum tespiti yapmak için analiz, makale, video, infografik gibi araçlar üretiyoruz.
  • Uzlaşma Sağlıyoruz: Çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, paneller ve birçok başka platform aracılığıyla çeşitli yurttaş, medya mensubu, akademisyen ve siyasileri bir araya getirerek Türkiye’de denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesi için tartışma ortamı yaratıyor; yasal, anayasal ve kurumsal reformlar üzerinde uzlaşma sağlıyoruz.
  • Gündemi Takip Ediyor ve Değerlendiriyoruz: Meclis ve hükümetin gündemini yakından takip ederek DDA'nın ve yurttaşların denge ve denetleme ile ilgili önem arz eden gelişmeler üzerine politika üretimine dair görüş ve katkılarını sunmaları için fırsat yaratıyoruz.
  • Ağımızı Güçlendiriyoruz: DDA'yı hem yerel hem de ulusal düzeyde büyüterek denge ve denetleme için savunuculuk çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Savunuculuk çalışmalarımızın yerel ve ulusal düzeyde sahiplenilmesi için Ağımızı farklı kesimlerin temsil edildiği, çeşitlilik içeren bir yapı olarak genişletiyoruz. Çalışma ve kampanyalarımıza mümkün olduğunca farklı kişi ve kurumları dahil ediyor; katılımlarını sağlıyoruz.
  • Kamuoyu Oluşturuyoruz: Dijital ve geleneksel medya ile düzenlediğimiz aktivitelerle, toplumda denge ve denetleme konusunda tartışma imkanı ve farkındalık yaratıyor, kamuoyu oluşturuyoruz. Güçlü bir denge denetleme sisteminin sağlanması için geniş bir kamuoyu desteği ve katkısının önemine inanarak, yurttaşların reform ve karar alma süreçlerine dahil olması için harekete geçmelerini destekliyoruz.
  • Karar Verici ve Kanaat Önderleri ile İlişkiler Kuruyoruz: Çeşitli siyasi görüşleri, inançları, dünya görüşlerini temsil eden ulusal ve yerel düzeyde karar verici ve kanaat önderleri ile ilişkiler kuruyor ve ilişkilerimizi düzenli bir biçimde sürdürüyoruz. Denge ve denetleme ile ilgili kamuoyu oluşmasına öncülük edebilecek kanaat önderleri ve politika kararlarını etkileyebilecek karar vericilerle işbirliği içinde çalışıyoruz.
  • Uluslararası İlişkiler Kuruyoruz: Uluslararası alanda işbirliği kurarak, denge ve denetleme vizyonumuz ve deneyimlerimizi paylaşarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Uluslararası düzeyde Ağımızın çalışmalarını tanıtmayı, Türkiye’nin demokratikleşme sürecini güçlendirmeyi ve uluslararası ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.