RSS

Haberler

Karar Vericilerle Görüşmelere Başladık Başbakanlık Teftiş Kurulu’na Ziyaretteydik 12 Nisan 2014
Etkin bir denge ve denetleme sisteminin işlerlik kazanabilmesi için süreçlerin şeffaf işlemesi en önemli koşullardandır. Şeffaf olmayan bir sürece katılmak mümkün değildir. Bu nedenle, Denge ve Denetleme Ağı karar alma süreçlerinin şeffaflığı yanında devletin hesap verebilirliği ilkesine büyük önem vermekte bu konuda politika belgeleri hazırlamaktadır. Bu amaçla bir grup Ağ üyesi ve Ağ sözcüleri geçtiğimiz günlerde “Türkiye’de Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu” nun çalışmalarını yürüten Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Başmüfettiş Yüksel Yılmaz ve Açık Yönetim Ortaklığı Türkiye sorumlusu Başbakanlık Başmüfettişi Engin Kücet ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Yılmaz ve Kücet “Komisyon çalışmaları ve Açık Yönetim Ortaklığı” adı altında Türkiye’nin yaptığı ...
[Devamı]
Adalet Bakanlığı'ndan Haber Var 11 Nisan 2014
“Uzun Tutukluluk Sürelerinin Kısalması İçin Yargı Reformu Şart!” politika belgemize Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi. Politika belgeleri 12 STK'dan oluşan Gündem ve İzleme Çalışma Grubu tarafından hazırlandıktan sonra karar vericilerle ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Politika belgelerinin karar vericiler tarafından okunması, yapılan önerilerin dikkate alınması Ağ için çok önemli. “Uzun Tutukluluk Sürelerinin Kısalması İçin Yargı Reformu Şart!” başlıklı politika belgemiz ve Adalet Bakanlığından gelen yanıta buradan ulaşabilirsiniz.
[Devamı]
TBMM’de Yasama Uzmanlarına “Katılımın İyi Örnekleri Sunumu" 11 Nisan 2014
foto
Karar Vericiler ve Kanaat Önderleri ile İlişkiler Grubu ile Gündem ve İzleme Çalışma Grubu olarak 11 Nisan 2014 tarihinde TBMM’de bir sunum yaptık. Dinleyiciler internet yoluyla görüş alma sürecine yönelik hazırlık çalışması yapan, TBMM Kanun ve Kararlar Genel Müdürü Habip Kocaman ile 14 yasama uzmanı ve 2 bilişim uzmanı idi. Sunumda Brezilya, Şili, ABD, İngiltere gibi ülkelerdeki Web sitesi ve internet ortamında görüş almayla ilgili uygulamalar, katılımın temel ilkeleri tanıtıldı ve öneriler sunuldu. İnternet üzerinden görüş alma sürecini yürütecek olan yasama uzmanları, aceleci bir yasama gündemi olmasından dolayı sıkıntı yaşayabileceklerini ifade ettiler. Sunumun değerlendirmesini yapan Habip Kocaman ise; internet üzerinden görüş alma konusunun, TBMM Stratejik Planı’nda yer ald...
[Devamı]
"Jüristokrasiye dönüş eğilimleri " 11 Nisan 2014
foto
Bu millet 27 Mayıs'tan bu yana darbelerden ve askerî vesayetten ne çekmişse, en az bunun kadar jüristokratik tahakkümden ve yargının siyasallaşmasından da çekti. Dar görüşlü, kerameti kendinden menkul yüksek yargı mensupları, siyasî telâkkileri ve sübjektif görüşleri çerçevesinde devleti yönetmeye ve millî iradenin üstüne çıkmaya çalıştılar. Bu jüristokratik zihniyet, anayasayı ve kanunları hiçe sayarak yetki tecavüzünde bulundu. Türkiye'de 'kuvvetler ayrılığı' ilkesinin aksamasının asıl sebebi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay gibi yüksek yargı kuruluşlarının yetkilerini aşmalarıdır.
[Devamı]
"Tek adam" 10 Nisan 2014
foto
Yakında devlet literatürümüzde ve yapımızda zaten “Cumhurbaşkanlığı” gibi bir müessesemiz de, meselemiz de kalmayabilir. Çünkü çok güçlü ihtiras sahibi olanları sadece cumhurbaşkanlığı filan kesmez. Onlar her şeye hakim tek kendisi olsun, her yetkiye tek kendisi sahip olsun ister; “tek adam” olmak ister.
[Devamı]
Kayseri’deki STK’ları Denge ve Denetleme Ağı’na davet ettik 08 Nisan 2014
foto
Denge ve Denetleme Ağı, 2014 yılında yereldeki çalışmalarını üç ile ağırlıklı vererek yürütmeye karar vermişti. Bu iller Kayseri, Diyarbakır ve İzmir olarak belirlendi. 2015 yılı içinde çalışmalar belirlenecek 4 ilde daha yoğunlaştırılarak toplamda 7 il ve çevresinde yürütülmüş olacak. Ziyaretler çerçevesinde ilişkiye geçilen tüm STK'larda denge ve denetleme konusunda bir farkındalık yaratılması hedefleniyor. İlk yılın hedefleri arasında yer alan Kayseri ve çevre illerinde saha ziyaretlerine de bu kapsamda başlandı.
[Devamı]
Adalet Bakanlığı'ndan Dr. Mustafa Taşkın "Gelen Raporlarınızı Referans Döküman Olarak Kullanıyoruz" 07 Nisan 2014
“108 Öneri” çalışmasına Adalet Bakanlığı’nı temsilen katılan Dr.Mustafa Taşkın (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Özel Hukuk Büro Daire Başkanı) ile son dönem Denge ve Denetleme Ağı çalışmalarını konuşmak için bir araya geldik. Dr.Mustafa Taşkın Ağ çalışmalarını çok önemsediğini, Ağımızdan gelen raporları dikkatle okuduğunu ve gerektiğinde referans verebilmek için arşivlediğini belirtti. Dr.Mustafa Taşkın’ın sözleri, saha çalışmaları sırasında karşımıza çıkan "Politika belgeleriniz ve raporlarınız bir etki yaratıyor mu? " şeklindeki kaygılı sorulara da yanıt vermiş oluyor. Politika belgelerimiz karar mekanizmaları üzerinde ufak da olsa bir etki yaratabiliyor. Kapsamlı ve net verilere dayanarak, herhangi bir politik tarafın dilini kullanmadan hazırlanan metinler, okuyanlar üzerinde güv...
[Devamı]
"Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Nasıl Çiğnendiğini Hep Birlikte Gördük" 05 Nisan 2014
foto
Antalya Manavgat Baro Temsilcisi Avukat Metin Açıkgöz, avukatlık mesleğinin ancak; insan haklarına dayalı, demokratik hukuk devletinde bir anlam kazanacağını söyledi. Baro temsilcisi avukat Metin Açıkgöz, Cumhuriyet Meydanı'nda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Açıkgöz, yaptığı konuşmasında, yaşadığımız geçmiş dönem içinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin nasıl yok edildiğini görüldüğünü ifade etti.
[Devamı]
Maliye'den Haber Var 04 Nisan 2014
“ Denge ve Denetleme Ağı Şeffaf Bütçe Uygulamalarını Talep Ediyor” politika belgemize Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden bir yanıt geldi. Gündem ve İzleme Grubu temsilcileriyle koordineli olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu ile hem yanıt gönderdiği için teşekkür etmek hem de Ağ’ı anlatmak amacıyla görüşüldü. Şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik adına 5018 nolu Kanunun olduğu, ancak uygulamadaki aksaklıklar bulunduğu uzmanlar tarafından dile getirildi. DDA çalışmalarının şeffaflık konusunda mevcut yasaların iyileştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması açısından önemli bir rol oynadığı inancımıza Maliye uzmanları da destek verdi. Ağ üyelerimiz bütçenin katılımcılık anlayışının esas alınarak uygulanmasının önemine de...
[Devamı]
"Gül 'Check Balance' Dengeli Başkanlık Önerdi" 04 Nisan 2014
foto
Çankaya Köşkü'ne kimin çıkacağı tartışmalarıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşerek aralarında bir sorun çıkacağını sanmadığı mesajını vermesinden sonra Köşk'ün şimdiki sahibi Gül de bugün Erdoğan'ın mesajına yanıt verdi: Check balance dengeleri hassasiyetinin gösterilmesi halinde Türkiye için ABD türü bir başkanlık sisteminin olabileceğini ifade etti.
[Devamı]
Sayfalar: 12345   4243444546474849