RSS

Haberler

İzmir'de Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldik 20 Şubat 2014
foto
Denge ve Denetleme Ağı, demokrasi ve katılımın yerelde başladığı inancı ile çalışmalarını ağırlıklı olarak yerelde sürdürüyor. Bu inanç doğrultusunda, Diyarbakır, Kayseri ve İzmir'de yuvarlak masa toplantıları, tematik toplantılar, görüş alma toplantıları gibi bir dizi çalışma planlandı. Çalışmaların ilki İzmir'de gerçekleştirildi. İzmir'de sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir buluşma düzenlendi. Bu buluşmaya 19 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş dünyası ve bilim insanları katıldılar. İnformal bir havada gerçekleşen buluşmada sivil toplum kuruluşları birbirlerini anlamaya çalıştılar. Farklı görüşleri temsil ediyor olmalarına karşın denge ve denetleme, demokrasi ve kişisel haklar açısından herkesin ortak sorunları olduğunu gözlemlendi. Katılımcılar, siyasetçiler ve medyayı ...
[Devamı]
Çalışma Grupları Oluştu ve İlk Kez Bir Araya Geldiler. 29 Ocak 2014
foto
Denge ve Denetleme Ağı Ocak ayında yaptığı ilk tüm üyeler toplantısının ardından çalışma gruplarını oluşturmaya başladık. İstanbul'da gerçekleşen büyük buluşmada tüm üyeler yer almak istedikleri çalışma gruplarını seçtiler ve DDA’nın tüm faaliyetleri planlayan ve üreten çalışma gruplarının bir parçası haline geldiler. Ocak ayı sonlarında ise tüm çalışma grupları kendi aralarında buluşarak ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Her grubun temsilcileri ve çalışma stratejisinin ana çerçevesini belirlendi. DDA’da altı çalışma grubu yer alıyor. Bunlar; Yerelleşme ve Genişleme Çalışma Grubu (14 STK), Gündem ve İzleme Çalışma Grubu (12 STK); Araştırma ve Politika Geliştirme Çalışma Grubu (14 STK) ; Karar vericiler ve Kanaat Önderleriyle İlişkiler Çalışma Grubu (14 STK); İletişim ve Kamuoyu Gelişti...
[Devamı]
Farklı Fikirler Burada Birarada: Düşünce Yazıları Başlıyor 01 Ocak 2000
foto
Uzun zamandır değişmesini istediğimiz yasalar, politikalar ve uygulamalar, yaşamlarımızın çerçevesini çiziyor. Biz de, demokratik, özgür ve adil bir ülkede yaşamanın çerçevesini çizmek için yazıyoruz. Yazdıklarımız uygulamaya geçsin, hak ve özgürlüklerimiz uygulamada garanti altında olsun diye, “denge ve denetleme” çerçevesinden somut öneriler geliştiriyoruz. İstiyoruz ki şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, siyasi parti reformu, yasama reformu, yargı reformu gibi; bizlere yabancı gelen ama aslında yaşamlarımızı doğrudan etkileyen alanlarda, farklı kesimler somut öneriler geliştirsin, öneriler müzakere edilsin ve değişim başlasın. Denge ve Denetleme Ağı olarak, tartışmaların bilimsel ve objektif analizler doğrultusunda ilerlemesine katkı vermek için, “Düşünce Yazıları” serimizi baş...
[Devamı]
Prof. Dr. Ergun Özbudun: Hükûmet Sistemi Tartışmaları 01 Ocak 2000
foto
PDF versiyonu için tıklayınız Hükûmet Sistemi Tartışmaları Prof. Dr. Ergun Özbudun İstanbul Şehir Üniversitesi Türkiye’de hükûmet sistemi tartışmaları yeni değildir. 1982 Anayasasının yapılış çalışmaları sırasında da ortaya atılmış olan bu sorun, daha sonraları merhum Turgut Özal ve Sayın Süleyman Demirel tarafından da gündeme getirilip tartışılmış, ancak bu konuda ciddi bir girişimde bulunulmaksızın gündemden düşmüştür. Son günlerde konunun, Sayın Başbakan ve diğer AKP sözcüleri tarafından tartışma konusu haline getirildiği görülmektedir. Ancak, bu son tartışmalarda dikkati çeken husus, konunun rasyonel ve bilimsel olmaktan çok, duygusal ve ideolojik çerçevede ele alınması, lehte ve aleyhte görüşlerin çok abartılı biçimde sunulmakta olmasıdır. Nitekim başkanlık veya yarı-başkanlık sis...
[Devamı]
Türkiye’nin Yeni Anayasa Düzeninde Denge ve Denetleme Yapılanması Bakımından Hükûmet Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Levent Köker 01 Ocak 1970
foto
Türkiye’nin Yeni Anayasa Düzeninde Denge ve Denetleme Yapılanması Bakımından Hükümet Sistemlerinin Değerlendirilmesi I. Giriş Türkiye’nin yeni anayasasını arama süreci, TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun dağılmasıyla birlikte durmuş gibi görünüyor. Bununla birlikte, yeni anayasa arayışının temel sebepleri ise varlığını muhafaza ediyor. Ancak, içinde bulunduğumuz “seçimler dönemi” nedeniyle yaşanmakta olan siyasî belirsizlik, yeni anayasa arayışının ne zaman canlanacağı konusunda bir öngörüde bulunmayı da neredeyse imkânsızlaştırmış durumda. Bugün gelinen noktada en hararetli gündem maddelerinden biri yasama-yürütme ilişkilerinin nasıl düzenleneceği ile ilgili. Bir diğer ifâdeyle hükûmet (veya yönetim) sistemi denebilecek olan bu konu, ister yeni anayasa düzeni içinde olsun, ister yürür...
[Devamı]
Üyemiz Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin "Denetim" başlıklı 11. "Şeffaf Gündem" dergisi çıktı! 30 Kasım -1
foto
Çalışma alanı yolsuzlukla mücadele Çalışma konusu 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hâkim kılma amacını taşır.Şeffaflık Derneği, küresel düzeyde 90′dan fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü′nün (Transparency International- TI)Türkiye kolu olarak örgütün periyodik olarak yayınladığı Yolsuzluk Algılama Endeksi (Corruption Perception Index-CPI), Rüşvet Verenler Endeksi (Bribe Payers Index-BPI) ve Küresel Yolsuzluk Raporu (Global Corruption Report-GCR) gibi uluslararası raporların hazırlanmasına katkı sağlar; bu raporları yaygınlaştırır ve Türk kamuoyunun bilgisine sunar. Dernek, TI′ın hazırladığ...
[Devamı]
Doç. Dr. Cengiz Aktar: Bir Denge Denetleme Mekanizması Olarak Adem-İ Merkeziyet: Bir Engeller Ve Fırsatlar Değerlendirmesi 30 Kasım -1
foto
PDF versiyonu için tıklayınız BİR DENGE DENETLEME MEKANİZMASI OLARAK ADEM-İ MERKEZİYET Bir Engeller ve Fırsatlar Değerlendirmesi Doç. Dr. Cengiz Aktar – Bahçeşehir Üniversitesi İİBF, AB Bölüm Başkanı Giriş Kendimizi karşılaştırdığımız ülkeler arasında Türkiye boyutlarında olup bu denli merkezî bir yönetim anlayışıyla yönetilen başka bir ülke yoktur. Merkeziyetçiliğin idarî olduğu kadar siyasî ve iktisadî pek çok tahribatı olmasına rağmen konu Türkiye’nin görünmeyen ve tartışılmayan sorunlarından birisidir. Oysa çağdaş yönetişimin, Kürt siyasetinin taleplerini karşılamanın ve şekli ne olursa olsun yürütmenin, lâyıkıyla dengelenmesi ve denetlenmesi için adem-i merkezî zihniyet ve yapılara ihtiyaç vardır....
[Devamı]
Prof. Dr. Levent Köker: Türkiye’nin Yeni Anayasa Düzeninde Denge Ve Denetleme Yapılanması Bakımından Hükümet Sistemlerinin Değerlendirilmesi 30 Kasım -1
foto
PDF versiyonu için tıklayınız I. Giris Türkiye’nin yeni anayasasını arama süreci, TBMM Uzlasma Komisyonu’nun dagılmasıyla birlikte durmus gibi görünüyor. Bununla birlikte, yeni anayasa arayısının temel sebepleri ise varlıgını muhafaza ediyor. Ancak, içinde bulundugumuz “seçimler dönemi” nedeniyle yasanmakta olan siyasî belirsizlik, yeni anayasa arayısının ne zaman canlanacagı konusunda bir öngörüde bulunmayı da neredeyse imkânsızlastırmıs durumda. Bugün gelinen noktada en hararetli gündem maddelerinden biri yasama-yürütme iliskilerinin nasıl düzenlenecegi ile ilgili. Bir diger ifâdeyle hükûmet (veya yönetim) sistemi denebilecek olan bu konu, ister yeni anayasa düzeni içinde olsun, ister yürürlükteki anayasa düzeninde bir dizi degisiklik yapmak suretiyle gerçeklestirilmek istensin, Türkiye...
[Devamı]
Sayfalar: 12345   444546474849