Geç Olmadan BAK! Çünkü Bizi Anayasa Kavuşturacak! 19 Aralık 2014

Farklılıklarımızdan vazgeçmeden bir arada yaşayabilmek mümkün. Bunun nasıl başarılacağı ise anayasada yazıyor. Fakat dünya bıraktığımız yerde değil ve koşullar değiştikçe, ihtiyaçlarımız da değişiyor. Yeni ihtiyaçlarımız yasalarda karşılığını bulmadıkça, yeni sorunlara dönüşüyor. Kanunlara duyduğumuz güven, hepimizi yansıtmadıkları sürece zayıflıyor. Zaman hızla işliyor ve bu güveni yeniden tesis etmek için atmadığımız her adım, yeni bir sorun olarak bize geri dönüyor. Oysaki bu süreci dönüştürme gücüne sahibiz.

Kanunların en büyüğü anayasanın, bir büyük olarak devreye girmesi ve çok geç olmadan yeni sözler söylemesi için bizden güç alması gerekiyor. Bunun için ise toplumun tüm kesimlerinin anayasada görünür olması gerek; yani anayasa yazım sürecine katılımları sağlanmalı. Bu sağlanabilirse, hukuk da herkes tarafından sahiplenilerek gündelik hayatta görünür olacak ve güven uyandıracak. Ve görünürlük, yüz yüze BAK’makla başlayacak. BAK (Bizi Anayasa Kavuşturacak) Kampanyası bu anlayıştan ilham aldı.

Sivil toplum bu ilhamı yaymak ve tüm süreci değiştirebilmek için hayati bir role sahip: Sivil toplum, birbirinden çok farklı kesimlerin toplumda görünür olmalarını sağlayabiliyorsa, bu kesimlerin anayasada görünür olmalarına da katkı sunabilir! Daha çok gözün daha çok görünürlük demek olduğunu bilen sivil toplum hemen harekete geçerse, anayasayı bir kısmımızın değil hepimizin yasası yapabilir!

Anayasa üzerinde hemen şimdi söz söylemenin kaçınılmaz önemini GÖRüyor ve 20 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da, ilk adımı atıyoruz. Ankara’da da sürdüreceğimiz bu çalıştaylarda, “katılımcı anayasa yol haritası”nı sivil toplumla bir arada hazırlamak istiyoruz. Ekim 2015’te anayasa tekrar gündeme geldiğinde, karar vericilerin, masalarında bizim önerilerimizi bularak yola çıkmalarını hedefliyoruz. BAK’mak için hemen harekete geçiyoruz!

Geç Olmadan BAK!
Çünkü Bizi Anayasa Kavuşturacak!