RSS

Denge ve Denetleme Ağı Haberleri

Barış Dediğimiz, Geleceğimiz; Barışı Da Geleceği De Bir Arada Sahipleneceğiz || Mültecilere Destek İçin Neler Yapabiliriz? 04 Eylül 2015
foto
Bugünlerde pek çok kişiden “Suriyeli mültecilerin yaşadıkları acıları bir nebze olsun azaltmak için biz ne yapabiliriz; Ağınızın üyelerinden bu alanda çalışanlar var mı?" soruları geliyor. Çaresizce üzülmekten daha fazlasını yapmak istiyoruz, diyenler için bir vatandaş, sosyal medyada bir kampanya başlattı. Kampanyada mültecilere yardım eden kurum ve kuruluşların listesi var, sürekli güncelleniyor. Kampanyaya ulaşmak için lütfen tıklayın. Listedeki kuruluşlar arasında Ağımıza üye pek çok dernek de var. Ağımıza üye olsun ya da olmasın hiç farketmez; sizler de, bu alanda çalışan örgütleri bizlerle paylaşırsanız, seslerini duyurarak kendilerine destek olmak isteyenlere ulaşmalarına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Barış çağrısında bulunmaya her koşulda, ayrım ve sınır gözetmesizin devam edec...
[Devamı]
Uçarlı Gençlerinin Gücü, Köy Sınırlarını Aştı! 26 Ağustos 2015
foto
Türkiye gibi nüfusunun büyük bölümü gençlerden oluşan bir ülkede, gençlerin sosyal ve siyasal hayata katılımının anlamı da büyük. Gençler, kendi ortak gelecekleri için bir arada hareket ettiklerinde, yani sivil toplumu güçlendirdiklerinde, ihtiyaç ve taleplerini de daha etkili biçimde dile getirmiş oluyorlar; kendilerini ve yaratıcılıklarını daha çok geliştiriyorlar.
[Devamı]
Gündem Çocuk Derneği, Mecliste Gündem Çocuk Olsun Diye, İzlemede! 21 Ağustos 2015
foto
Yasama, yani Meclis, yürütmeyi, yani hükümeti denetlerken pek çok farklı yol kullanır. Bunlardan biri de, başbakan veya bakanlara sözlü veya yazılı biçimde sordukları sorulardır. Sivil toplum bu süreci ne kadar iyi takip ederse, o kadar etkin bir denetim yapılmış olur. Üyemiz Gündem Çocuk Derneği, açık kaldığı 3 hafta içinde Meclis gündemine gelen 115 soru önergesinin 20’sinin çocuklarla ilgili olduğunu söylüyor; yeni dönemde de takipte olacaklarının mesajını veriyor:
[Devamı]
Neden Denge Denetleme’yi Anlamak İçin Yüzüklerin Efendisi’ni İzlemelisiniz? 20 Ağustos 2015
foto
Çünkü, “Yüzüklerin Efendisi filminde olduğu gibi, yüzüğü parmağına kim takarsa taksın, o yüzüğün onu zehirlediğini görüyorsunuz. Demek ki iktidar, kişiyi zehirliyor; iktidar sahibi olan kendisi dışındaki herkesi yok etme gayreti içine giriyor. Denge denetleme, bunun önüne geçmek için bir yöntem.” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Kasım Karagöz #DengeDenetleme’yi böyle anlatıyor.
[Devamı]
Denge Denetleme’nin Fimi Çekilse Mutlaka Baş Rolde Olması Gereken 5 Oyuncu 19 Ağustos 2015
foto
Bugüne kadar #DengeDenetleme’yi daha iyi anlamak ve anlatmak için pek çok şey denedik. Ama denemediğimiz şeyler de var şüphesiz; örneğin film çekmek bunlardan biri. Denge Denetleme’yi anlatan bir film olsaydı, hiçbiri diğerinin yerini dolduramayacak beş başrol oyuncusu olurdu, diyoruz.
[Devamı]
 Sivil Toplum Denetimde: Kamu Harcamaları En Çok Nereye? 18 Ağustos 2015
foto
Ödediğimiz vergilerin ne için ve ne kadar harcanacağına, Mecliste bizi temsil eden milletvekilleri karar veriyor. Peki biz bu kararlardan ne kadar haberdarız? Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, bu anlamda çok önemli bir denetleme görevi yürütüyor. Kaynaklarımızın nasıl dağıtıldığını izleyip raporlayarak hepimiz için bilgi üretiyor. Böylece bu işi daha etkin yapmaları için Meclisin üzerinde de baskı oluşturuyor. Platformun, Prof. Dr. Nurhan Yentürk imzalı İç Güvenlik Harcamalarını İzleme Kılavuzu isimli son çalışmasına göre, en çok harcama, İçişleri Bakanlığında gerçekleşmiş. Milli gelirden iç güvenlik harcamalarına ayrılan pay, 2006-2014 yılları arasında 3 kata yakın artmış.
[Devamı]
Ortak Gelecek için Meclis İşbaşına! 17 Ağustos 2015
foto
Çatışma ve şiddetin yön verdiği çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ölüm haberleri almaya devam ettiğimiz sürece, sağduyu içinde kalmak da zorlaşıyor. Çatışmaların bir an önce durması ve çözüm üretilmesi gerekiyor. Bunu sağlayacak en yetkili makam ise Meclis; ancak siyasilerden bu konuda ümit veren bir adım göremiyoruz.
[Devamı]
Ortak Gelecek için Sivil Toplum İşbaşına! 17 Ağustos 2015
foto
Her gün daha çok içine çekildiğimiz bir çatışma ve şiddetin ortasındayız. Ne kayıplarımız için yas tutabiliyor ne de aklıselim bir değerlendirme yapabiliyoruz. Oysa, farklılıklarımızın yanında ortak değerlerimizi hatırlamak, ortak huzurumuz için bir arada daha güçlü ses çıkarmak elimizde. Barışın inşa edilebilmesi için, Meclisi göreve çağırdık ama sivil toplum örgütleri olarak biz de siyasiler kadar sorumluyuz. Dilimizi her türlü şiddetten arındırmakla sorumluyuz. Düşmanlığı değil, barış iklimini beslemekle sorumluyuz. Ayrışmak yerine diyalogu sahiplenirsek, bir arada ve barış içinde nasıl yaşayacağımızı konuşmaya da başlayabiliriz. Temsil ettiğimiz kesimlerin ortak gelecek talebini de ancak böyle dile getiririz. Sivil toplum olarak, sahip olduğumuz gücün farkına varalım.Dilimiz, duruşumuz...
[Devamı]
Medya Kendini Denetliyor, Barış İçin Çağırıyor! 14 Ağustos 2015
foto
“Denge ve Denetleme” düzeni aslında herkesin rol sahibi olduğu bir iş bölümü demek. Bu düzende, Meclisin, hükümetin, mahkemelerin, sivil toplum ve vatandaşın olduğu kadar, medyanın da büyük görevi var. Zaten bu yüzden 4. güç olarak anılıyor.
[Devamı]
Ortak Gelecek İçin Meclis İşbaşına! 14 Ağustos 2015
foto
Çatışma ve şiddetin yön verdiği çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ölüm haberleri almaya devam ettiğimiz sürece, sağduyu içinde kalmak da zorlaşıyor. Çatışmaların bir an önce durması ve çözüm üretilmesi gerekiyor. Bunu sağlayacak en yetkili makam ise Meclis; ancak siyasilerden bu konuda ümit veren bir adım göremiyoruz.
[Devamı]
Sayfalar: 123456