RSS

Medyada Denge Denetleme

Kim Denge Denetleme Demiş? || Diken Yazarı Kadri Gürsel 12 Kasım 2015
foto
Diken Yazarı Kadri Gürsel: “HDP’nin Kürt sorununa çözüm getirmeyen, güçlü kontrol ve denge mekanizmalarıyla mücehhez ve adem-i merkeziyetçi olmayan bir başkanlık sistemini desteklemesi eşyanın tabiatına aykırıdır.” Haberin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Cumhuriyet Yazarı Özgür Mumcu 12 Kasım 2015
foto
Cumhuriyet Yazarı Özgür Mumcu: "CHP şimdilik başkanlık sistemine karşı açıkça tavır aldı. İkna edilmesi en zor parti gibi görünüyor. Ama mesela parlamenter sistemin çöpe atılmadığı “denge ve denetleme” mekanizmalarının güçlendirildiği bir “yarı- başkanlık” rejimine CHP destek verir mi? Pek uzak bir ihtimal."
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 11 Kasım 2015
foto
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Etkin bir idare için iyi belirlenmiş, kuvvet, denge, denetim mekanizmaları iyi belirlenmiş bir başkanlık sistemi, Türkiye için tartışılabilir fakat nihayetinde buna karar verecek olan milletin kendisidir.”
[Devamı]
Kim, Denge Denetleme'den Ne Anlıyor : Farklı Fikirler Bir Arada! 11 Kasım 2015
foto
Merhaba! Burası Denge Denetleme Ağı! Burada tüm görüşlere yer var. Farklı bakış açılarını bir arada okumak, ufkunuzu açar! Bakalım, bu haftanın Medyada Denge Denetleme Arşivinde kimler var: Prof. Dr. Ergun Özbudun: “AK Parti’nin başkanlık önerisi, hiçbir denge ve denetim sistemine yer vermeyen bir tek adam yönetimi”
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Hürriyet Yazarı Mehmet Yılmaz 10 Kasım 2015
foto
Hürriyet Yazarı Mehmet Yılmaz: “Parlamenter sistem içinde özgürlükçü bir anayasa olacağı gibi, başkanlık sisteminde de bu mümkün olabilir. Önemli olan, güçlerin ayrılığını ve denge-fren mekanizmalarını sağlayacak düzenlemelerdir.”
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen 10 Kasım 2015
foto
HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen: "Biz mevcut durumu savunmuyoruz, başkanlı sistemi Türkiye'ye uygun değil, denge denetleme kurulmazsa denge denetleme mekanizmaları kurulmazsa yerel yönetimler ve güçler ayrılığı esas olmazsa başkanlık otoriter eşmeye gider diyoruz. Denge denetim mekanizması ve öz yönetim mekanizması kurulursa başkanlık sisteminin uzak değil. Uygun Anayasa oluşturulursa modeli tartışırız baştan bir red konumunda değiliz. Böyle bir başkanlık sistemi bizim için uzak değil; ancak Erdoğan'ın bunu kabul edeceğini öngörmüyorum."
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Hürriyet Yazarı Mehmet Yılmaz 10 Kasım 2015
foto
Hürriyet Yazarı Mehmet Yılmaz: “Parlamenter sistem içinde özgürlükçü bir anayasa olacağı gibi, başkanlık sisteminde de bu mümkün olabilir. Önemli olan, güçlerin ayrılığını ve denge-fren mekanizmalarını sağlayacak düzenlemelerdir.”
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş 09 Kasım 2015
foto
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş : “Denge ve fren mekanizmasının olmadığı, kurumların birbirini denetleyemediği, demokrasinin ayaklar altına alındığı, hukuk sisteminin yerle bir edildiği bir sistemi kabul etmeyeceğiz." Haberin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Sabah Yazarı Hasan Bülent Kahraman 09 Kasım 2015
foto
Sabah Yazarı Hasan Bülent Kahraman: Madem ki, demokrasiyi tartışıyoruz son kertede, seçmenin karar alma- karar verme süreçlerini nasıl ussallaştıracağını da tartışmak gerekir. Bunun en önemli yolu siyasetin rasyonel terimler, projeler, öneriler etrafında yapılmasını sağlamak, iktidarların vaatlerini ne ölçüde tuttuğunu araştırmak, denge ve denetim mekanizmalarının işlevini güçlendirmektir.
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Prof. Levent Köker 08 Kasım 2015
foto
Prof. Levent Köker: “... ‘başkanlık sistemi’, parlâmenter sisteme alternatif bir demokratik sistem. Bu sistemin esâsı yargı bağımsızlığı temelinde yasama ile yürütmenin birbirinden kesin hatlarla ayrılması ve birbirini dengeleyip denetlemesine dayanır. AK Parti’nin önerisinde de yasama ile yürütmenin birbirinden kesin hatlarla ayrılmasına rastlanıyor: Başkan ve TBMM ayrı seçimlerle işbaşına geliyor, başkanın tâyin edeceği ‘bakanlar’ın aynı zamanda TBMM üyesi olmaları yasaklanıyor. Ancak AK Parti, başkanlık seçimi ile TBMM seçimlerinin aynı gün yapılmasını öngörmek sïretiyle, başkan ile yasama çoğunluğunun aynı siyâsî eğilimden olmalarını sağlamak istiyor. Bu da yasamanın yürütme üzerindeki denge ve denetleme işlevini yok etmese bile büyük ölçüde anlamsızlaştıracak bir husus....
[Devamı]
Sayfalar: 1234567   1314151617