RSS

Medyada Denge Denetleme

Kim Denge Denetleme Demiş? || Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal 29 Haziran 2015
foto
Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal: “Siz iktidarı, çok büyük bir kamu gücünü kullanırken, onu denetleyecek kurumları, yani özgür basını, tarafsız ve bağımsız yargıyı susturursanız, siyaset kurumunun şeffaf bir şekilde finanse edilmesini sağlayamazsanız, denge ve denetleme kurumlarını oturtamazsanız, iktidar o kitleleri çok kolay dönüştürüyor.”
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Can 27 Haziran 2015
foto
Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Can: “...Bu anayasanın demokratik denge-denetim mekanizmalarını barındırması, siyasal işleyişi toplumsal katılıma dayandırması, ülkede yönetim zafiyetine yol açmayan bir ademi merkeziyetçiliğe dayandırması, şeffaf bir yönetimi öngörmesi gerekir.”
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Zaman Yazarı Prof. Mümtaz’er Türköne 23 Haziran 2015
foto
Zaman Yazarı Prof. Mümtaz’er Türköne: “Demokrasi iktidarı belirlemekten önce, kötüye kullanılmasını engellemek ve bunun için denge ve denetim mekanizmaları oluşturmak demek.” Yazının tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Radikal Yazarı Murat Yetkin 20 Haziran 2015
foto
Radikal Yazarı Murat Yetkin: “...Seçmen artık istikrar istiyordu ve Tayyip Erdoğan önderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi bu koşullar altında 2002 seçimlerinden tek başına hükümetle çıktı. Ancak 2014'te Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, yetkilerini genişletecek şekilde parlamenter sistemden denge ve denetleme düzenekleri zayıflatılmış bir başkanlık sistemine geçmek isteyince seçmen frene bastı.”
[Devamı]
AP Başkanı Schulz: Seçim Sonuçları Güçlü Denge-Fren İçin Fırsat 17 Haziran 2015
foto
Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, seçimlerde ortaya çıkan sonuç, 'kutuplaşmadan diyaloğa geçiş ve denge-fren sisteminin güçlendirilmesi konusunda yüzleşme fırsatı sunduğunu' söylüyor. Haberin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Meydan Yazarı Turgay Oğur 17 Haziran 2015
foto
Meydan Yazarı Turgay Oğur: “...Amerikan demokrasisinin anahtarı ‘denge ve denetleme’ kavramında denge ile kastedilen; iktidar odağının zaman zaman yer değiştirmesi, devlet aygıtının belirli periyodlarla başka bir ele geçmesi. Hatta bırakın aynı partiyi, aynı kişinin iki dönemden fazla başkan olması bile, onu ‘tiran’ olmaya götüreceği endişesiyle, engellenmiş durumda.”
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin 12 Haziran 2015
foto
CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin: "Türkiye demokratikleşme eksenine tekrar oturtulmalı, denge ve denetleme mekanizmalarının çalıştığı, istikrarlı ve kapsayıcı bir hükümet kurulmalıdır." Haberin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş? || Yeni Asya Yazarı Ali Ferşadoğlu 10 Haziran 2015
foto
Yeni Asya Yazarı Ali Ferşadoğlu: “7 Haziran’ı AKP kaybetti. Zahire bakılırsa bu tokadı halk vurdu. Hırsızlıklar, yolsuzluklar ve bunların korunması, bir taraftan işsizlik, adaletsiz gelir dağılımı, diğer taraftan lüks, israf, depdebe; dış politikada, bilhassa komşularımız ve İslâm âlemine yönelik yanlış politikalar, bir fren ve denge unsuru olarak koalisyonu öngörmesi, vs., vs., vs. Hakikî sebebe bakılırsa, bu tokadı Risale-i Nur vurdu!”
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş || Akademisyen Mehmet Gökhan 10 Haziran 2015
foto
Akademisyen Mehmet Gökhan: “..ileri ve gelişmiş demokrasilerde seçmen sadece oy vermez aynı zamanda oy verdiği veya vermediği partiyi sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla dengeler ve denetler.” Yazının tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.
[Devamı]
Kim Denge Denetleme Demiş || Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser 10 Haziran 2015
foto
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser: “Türkiye’de seçmenler denge ve denetleme mekanizmaları için de bir istek dile getirdiler.” Haberin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.
[Devamı]