RSS

GörBAK Kampanyası

Denge Denetleme’den Ne Haber Demeye Devam: Bugün Sivil Toplum Örgütleriyle Birlikteyiz! 13 Mayıs 2015
foto
İsmi başkanlık, parlamenter ya da yarı başkanlık olsun; sistemleri demokratik yapan ana unsur denge ve denetleme’dir. Bu mekanizmalar her sistemde farklı işler; her sistemde, yasamaya yürütmeye ve yargıya olduğu kadar; yerel yönetimlere, medyaya, sivil topluma ve vatandaşlara da farklı roller düşer. Hükümet sistemi tartışması yapılacaksa, işte bu mekanizmalar ve roller tartışılsın diyerek başlattığımız toplantılar serimiz devam ediyor. Hukukçularla, gençlerle, iş dünyasından isimlerle bir araya geldik; bugün ise sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle buluşuyoruz. Hem konuşuyor, hem siyasi partilere iletmek üzere, sivil toplumun denge ve denetleme önerilerini oluşturuyoruz.
[Devamı]
Başka Türlü Tartışmaya Devam: Bugün Gençlerleyiz! 11 Mayıs 2015
foto
Her hükümet sisteminde mutlaka olması gereken denge ve denetleme mekanizmalarını konuşmaya ve yeni bir tartışma dilinin oluşmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Medya, hukukçular ve farklı sektörlerden kanaat önderleri ile buluşmuştuk; bugün İstanbul’dayız; gençlerleyiz!
[Devamı]
Başka Türlü Tartışmak Mümkün: İstanbul’da “Denge Denetleme’den Ne Haber?” Diyoruz! 06 Mayıs 2015
foto
Seçimler yaklaşırken medyanın gündeminde hükümet sistem tartışmaları var. Bir sistemi koşulsuzca kabul etmek ya da toptan reddetmek dışında seçeneğin tanınmadığı bu tartışma dilinin dışına çıkmak bizce mümkün. Ağ olarak, asıl meseleyi, yani başkanlık, yarı başkanlık ya da parlamenter sistemde; ama mutlaka demokratik bir sistemde olması gereken denge ve denetleme mekanizmalarını konuşmak ve yeni bir tartışma perspektifinin oluşmasına katkı sağlamak istedik. Toplumumuzun çok farklı kesim ve sektörlerinden kanaat önderi ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip tartışmaya, yeni bir dili birlikte inşa etmeye başladık. 6 ve 7 Mayıs'ta İstanbul’da, “ne başkanlık ne parlamenter; bize denge ve denetleme’den haber ver” sloganıyla farklı kimlik ve sektörden sivil toplum temsilcileriyle bir arada ...
[Devamı]
Hadi Başka Türlü Tartışalım: Medya ile Denge Denetleme Konuştuk! 30 Nisan 2015
foto
Seçimler yaklaşırken medyanın gündeminde hükümet sistemi tartışmaları var. Kimi, “Başkanlık sistemi diktatörlük getirir, ülke bölünür.” derken bir başkası; “Parlamenter sistemlerde sadece hükümetin dediği olur.” iddiasında. Bir sistemi koşulsuzca kabul etmek ya da toptan reddetmek dışında seçeneğin tanınmadığı bu tartışma dili, birbirimizi anlamamıza yardım etmediği gibi, asıl meseleyi gözden kaçırmamıza neden oluyor. Ağ olarak, asıl meseleyi, yani her hükümet sisteminde mutlaka olması gereken denge ve denetleme mekanizmalarını konuşmak ve yeni bir tartışma dilinin oluşmasına katkı sağlamak istedik; bir akşam yemeğinde gazete ve televizyonlarımızın Ankara temsilcileriyle buluştuk, tartıştık.
[Devamı]
Ne Başkanlık Ne Parlamenter; Denge Denetleme’den Ne Haber? 30 Nisan 2015
foto
Gündemde yoğun bir biçimde hükümet sistemleri tartışılıyor. Farklı kesimlerin buluştuğu Ağımız üyeleri arasında da; başkanlık, parlamenter, yarı başkanlık sistemlerini destekleyenler var. Bununla birlikte, bütün sistemlerde denge denetleme mekanizmalarının bulunması gereğinde uzlaşıyoruz. Bu uzlaşmanın gücüyle, tartışmaların, kişiler ya da siyasi partiler değil; ilkeler üzerinden yapılmasına katkı sunması umuduyla bir çalışma hazırladık. “Hükümet Sistemi Seçeneklerinde Denge ve Denetleme Mekanizmaları” başlığını taşıyan çalışmamız, Doç Dr. Bülent Yavuz tarafından kaleme alındı. Rapor, tüm hükümet sistemlerini demokratik kılan ana unsur olan denge ve denetleme mekanizmalarını farklı hükümet sistemleri altında değerlendiren genel bir çerçeve sunuyor. Bir sistemi koşulsuzca kabul etmek ya da ...
[Devamı]
Birlikte Yazdık: Bir Yol Haritası! Anayasa Yazılırken Orada Olalım! 01 Nisan 2015
foto
Katılım dediğimiz, insanın bir şeyde kendisini bulabilmesi, içinde yer alabilmesi demek. Anayasa yazım sürecine katılmak ise, anayasa yazılırken orada olmak’tan başka bir şey değil. Anayasa bizim meselemizse ve hepimizin ihtiyaçlarını yazacaksa; biz de orada olmalıyız, dedik ve 7 ilde buluştuk. Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Samsun’da; Türkiye’nin dört bir yanından gelen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak, anayasa’ya nasıl katılırız diye sorduk ve cevaplarımızla bir yol haritası çıkardık.
[Devamı]
Denge denetlemenin sağlanması için bir aradalığın önemini İstanbul'da konuşmaya devam ediyoruz. 19 Ocak 2015
foto
Bizi anayasanın kavuşturacağına inanıyor; #GörBAK demeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yakaladığımız birkaç güneşli günde, pek çok sivil toplum örgütü temsilcisi ve medya mensubuyla bir araya geldik. Hem kampanyamızdan, hem de denge denetlemenin sağlanması için bir arada olmanın ne kadar önemli olduğundan konuştuk.
[Devamı]
Sivil Toplum, Katılımcı ve Kapsayıcı bir Anayasa için yol haritası oluşturmak üzere Ankara'dan GörBAK Diyor! 15 Ocak 2015
foto
Farklılıklarımızdan vazgeçmeden bir arada yaşayabilmek mümkün. Bunun nasıl başarılacağı ise anayasada yazıyor. Fakat dünya bıraktığımız yerde değil ve koşullar değiştikçe, ihtiyaçlarımız da değişiyor. Yeni ihtiyaçlarımız yasalarda karşılığını bulmadıkça, yeni sorunlara dönüşüyor. Kanunlara duyduğumuz güven, hepimizi yansıtmadıkları sürece zayıflıyor. Zaman hızla işliyor ve bu güveni yeniden tesis etmek için atmadığımız her adım, yeni bir sorun olarak bize geri dönüyor. Oysaki bu süreci dönüştürme gücüne sahibiz.
[Devamı]
Nazar etme ne olur, Anayasa vazgeçmeyenin olur! 26 Aralık 2014
foto
Anayasa sürecinde görüş vermek için, yerel ve ulusal düzeyde sayısız toplantı yaparak öneriler hazırlayan sivil toplum örgütleri tekrar bir aradaydı. Katılımcı ve kapsayıcı, yani içinde hepimizin göründüğü bir anayasa isteklerini bir kez daha ortaya koymak için güneşli bir Cumartesi, tam gün çalışmayı tercih ettiler.
[Devamı]
Geç Olmadan BAK! Çünkü Bizi Anayasa Kavuşturacak! 19 Aralık 2014
foto
Farklılıklarımızdan vazgeçmeden bir arada yaşayabilmek mümkün. Bunun nasıl başarılacağı ise anayasada yazıyor. Fakat dünya bıraktığımız yerde değil ve koşullar değiştikçe, ihtiyaçlarımız da değişiyor. Yeni ihtiyaçlarımız yasalarda karşılığını bulmadıkça, yeni sorunlara dönüşüyor. Kanunlara duyduğumuz güven, hepimizi yansıtmadıkları sürece zayıflıyor. Zaman hızla işliyor ve bu güveni yeniden tesis etmek için atmadığımız her adım, yeni bir sorun olarak bize geri dönüyor. Oysaki bu süreci dönüştürme gücüne sahibiz.
[Devamı]
Sayfalar: 12