RSS

Etkinlikler

Koordinasyon Grubu Kampanya Hazırlıklarını Tamamlıyor 26 Eylül 2014
Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu 2014-2015 döneminde yeni anayasa ile siyaset ve kampanya finansmanı alanında yürüteceği kampanyalar öncesinde Adana’da bir araya geliyor. Koordinasyon Grubu Ağın 2015’ten itibaren daha yoğunlukla faaliyetlerini sürdüreceği 7 ilden biri olan Adana’da bir araya gelerek, kampanya döneminde ihtiyaçları belirlyerek son hazırlıkları tamamlayacak. Geçtiğimiz haftalarda da çalışma grupları kendi alanlarında yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve kampanyalar için hazırlıklarını tamamlamak üzere bir araya gelmişlerdi.
[Devamı]
İzmir’de Medya, Sivil Toplum ve Denge Denetleme İlişkisini Tartışacağız. 04 Eylül 2014
Önümüzdeki dönemde hız kazanacağına inandığımız yeni anayasa çalışmalarında; denge ve denetleme mekanizmalarının işlerliğinin sağlanması adına planladığımız çalıştaylar devam ediyor. Diyarbakır ve Kayseri'den sonra 4 Eylül 2014 Perşembe günü İzmir’de olacağız. Konu başlığı “Medya, Sivil Toplum ve Denge ve Denetleme” olan çalıştayda hedefimiz yerelden başlayarak öneriler geliştirmek, denge ve denetlemeyi farklı açılardan ele alarak demokratik bir anayasa için güçlü denge denetleme mekanizmaları oluşturmaya katkı sağlamak. Ayrıca medya ve sivil toplumun vatandaşların bilgilendirilmesindeki rolü ve birbiriyle ilişkisini tartışacağız.
[Devamı]
Demirtaş Denge ve Denetleme Ağı Temsilcileri Kabul Edecek 08 Temmuz 2014
HDP Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, 11 Temmuz Cuma Günü Denge ve Denetleme Ağı temsilcileriyle bir araya geldi. Ağ temsilcileri, Türkiye'nin temel konularına yaklaşımlarını öğrenmek amacıyla Demirtaş’a çeşitli sorular yöneltecek.
[Devamı]
Denge ve Denetleme Ağı Üyeleri İftar Yemeğinde Buluşacak 05 Temmuz 2014
Denge ve Denetleme Ağı, 7 Temmuz Pazartesi günü bir iftar yemeği düzenleyecek. DDA üyelerinin katılacağı yemekte Cumhurbaşkanı seçim kampanyasının finansmanı; adiliyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik konuları konuşulacak. Uluslararası ilkeler doğrultusunda seçim kampanya sürecinin mali şeffaflığının önemine vurgu yapılacak yemekte, adayların kampanya finansmanlarının şeffaflığının sağlanması yönünde 10 gönüllü adım atmaları için yaptığımız çağrı da duyurulacak. İmza kampanyamıza buradan ulaşabilirsiniz.
[Devamı]
Cumhurbaşkanı Adayları Şeffaflık İçin Ne Yapmalı? 04 Temmuz 2014
7-8 Temmuz tarihlerinde uluslararası ilkeler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şeffaflığının sağlanması hakkında yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. Toplantılara yasama uzmanları ile bürokratlar katılacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı adaylarının kampanyalarında şeffaflığı sağlaması için neler yapması gerektiği tartışılacak. Ayrıca Demokrasi Barometresi 13. Politika Belgesi “10 Adımda Halkın Şeffaf Cumhurbaşkanı” ile Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya’nın Barometresi Analiz Serisi’nden “Cumhurbaşkanı Seçiminin Şeffaf Finansmanı: Adiliyet, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” başlıklı raporu hakkında katılımcılara bilgi verilecek.
[Devamı]
Kayseri’de Cumhurbaşkanı Yürütme İlişkileri, Denge Denetleme ve Hükümet Sistemlerini Tartışacağız. 21 Haziran 2014
Denge ve Denetleme Ağı (DDA), Türkiye’de demokratik düzenin korunması amacıyla, denge ve denetleme mekanizmalarının işlerliğinin yaygınlaşmasına yönelik bir çalışma başlatıyor. Çalışmanın ikinci durağı olan Kayseri’de devam eden toplantının konusu; Cumhurbaşkanı ve Yürütme İlişkileri ve Denge ve Denetleme. Kayseri Novetel’de devam etmekte olan çalıştayın genel çerçevesini Doç Dr. Kazım Karagöz ve Prof. Dr. Bülent Yavuz belirliyor. Çalıştayın gündemi ise şu şekilde; Açılış, Gündem ve Akış Hakkında Bilgilendirme, Parlementer Sistemde Cumhurbaşkanı Yürütme İlişkileri Denge ve Denetleme, Önümüzdeki Dönem İçin Öneriler, Halk Oyuyla Seçilen Cumhurbaşkanı Yürütme İlişkileri ve DDA Önerileri, Genel Değerlendirme ve Kapanış....
[Devamı]
Diyarbakır’da Yerel Yönetimlerin Denge ve Denetlemedeki Rolü Çalıştayı Gerçekleştireceğiz 17 Haziran 2014
Denge ve Denetleme Ağı (DDA)olarak sivil alandan ve yerelden başlayarak öneriler geliştirmek için yola çıkıyoruz. Denge ve denetleme kavramını farklı açılardan ele alacağımız bir çalışma başlatıyoruz. İlk durağımız Diyarbakır. 21 Haziran günü gerçekleşecek çalıştayın konusu; Dikey Denge ve Denetleme, Yerel Yönetimlerin Denge ve Denetlemedi Rolü. Temel amacımız, sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri süreci ile kısıtlı kalmadan ama bu yeni durumu da göz önüne alarak, yeni dönem için güçlü denge ve denetleme mekanizmaları için uzlaşı geliştirmek. Diyarbakır’da gerçekleşecek ve Prof. Fazıl Hüsnü Erdem’in genel çerçevesini çizeceği çalıştayımızın gündemi şu şekilde; Açılış, Gündem ve Akış Hakkında Bilgilendirme, Var Olan Yasal Çerçeve ve Olması Gereken Işığında Dikey Denge ve Denetlemenin Değerlend...
[Devamı]
“Cumhurbaşkanı Seçim Kampanyasının Finansmanı: Adiliyet, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” Raporumuzu Kamuoyu ile Paylaşacağız 12 Haziran 2014
Denge ve Denetleme Ağı (DDA) olarak ulusal çapta gerçekleştireceğimiz İstanbul Çalıştayı, İstanbul Politikalar Merkezi’nin ev sahipliğinde 16 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Çalıştayda, Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya’nın hazırladığı “Cumhurbaşkanı Seçim Kampanyasının Finansmanı: Adiliyet, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” başlıklı Barometre Analiz Raporu kamuoyuyla paylaşılacak.
[Devamı]
Medya Sadece Medya Değil 16 Mayıs 2014
foto
Denge ve Denetleme Ağı olarak medyanın sadece bizim haberlerimizi yapan bir araç değil, denge ve denetleme sisteminin unsurlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde denge ve denetlemenin sağlanması için bilgilendirme görevi olan medyanın da denge ve denetleme sistemi içindeki yerini alması gerekiyor. İletişim ve Kamuoyu Oluşturma Çalışma Grubumuz yerel medya mensuplarını, çalışmalarımızın yoğun bir şekilde yürütüldüğü İzmir, Diyarbakır ve Kayseri’de ziyaret etti ve yeni ilişkiler kurdu. Kurulan yeni ilişkileri pekiştirmek ve önümüzdeki dönemde başlatacağımız kampanyaların yerelde daha çok ses getirmesi için görüş alma amacıyla, üç ilden yerel medya mensuplarını Ankara’ya davet ettik. Toplantıda üç ilin medya mensupları ile Ağımızın İletişim, Yerelleşme ve Araştırma ve Politika Geliştir...
[Devamı]
Birarada Sosyal Medya'da 16 Mayıs 2014
Denge ve Denetleme hedef ve çalışmalarımızı geniş bir kamuoyu ile paylaşmak için web sitemizi sonunda oluşturduk. Ayrıca sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanma hazırlıklarımızı da hızlandırdık. Sizler için kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturmaya çalıştık. sizlerden gelecek görüş ve öneriler ile web sitemizi daha da geliştirebileceğimize inanıyoruz. Desteğinizi bekliyoruz.
[Devamı]
Sayfalar: 123