RSS

Etkinlikler

Bir Arada İlk Kampanyamızı Başlatıyoruz 16 Mayıs 2014
Denge ve Denetleme Ağı ilk kampanyasını Haziran ayında başlatıyor. Bu kampanya ile İlk kez halk oyuyla seçilecek Cumhurbaşkanı’ndan denge ve denetleme açısından beklentilerimizi seslendireceğiz, internet sitemizde ve sosyal medyada vatandaşların beklentilerini dillendirmelerine aracı olacağız. Kısır döngü siyasi tartışmaların dışında bir yaklaşımla, cumhurbaşkanının hükümet, Meclis ve yargı ile ilişkilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin toplantılar düzenleyeceğiz. Diyarbakır, İzmir, Kayseri ve ulusal düzeyde düzenlenecek bu toplantıların sonuçlarını siyasi partilerle ve basınla paylaşacağız.
[Devamı]
Bir Arada Cumhurbaşkanı Adaylarına Sesleniyoruz. 16 Mayıs 2014
Gündem ve İzleme Çalışma Grubu’nun düzenli olarak yayınladığı politika belgelerinin 12.si de hazırlandı. Politika belgeleri genel olarak gündemde denge ve denetleme ile ilişkili konular üzerine bir çağrı olarak hazırlanıyor. Metinlerde denge ve denetleme perspektifinden konularak yaklaşılıyor ve bu metinler karar vericiler ve kamuoyunun dikkatine sunuluyor. Bu belgelerin 12.'si “Cumhurbaşkanı Seçim Kampanyasının Şeffaf Finansmanı İçin Adaylara Sesleniyoruz” başlığı ile geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu belgede, ülkemizin halk tarafından seçilecek ilk Cumhurbaşkanının yürüteceği seçim kampanyası finansmanının şeffaf olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, adayları yürütecekleri kampanyalarda şeffaf olmaya çağırıyoruz....
[Devamı]
Engelli Hakları ve Denge-Denetleme İlişkisi 12 Mayıs 2014
foto
Ağımıza yerelin yanı sıra ulusal düzeyde de yeni üyeler katılıyor. Ağımızı hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirmek için de çalışıyoruz. Ağımızı genişletirken aynı zamanda denge ve denetleme kavramının gündelik hayatın içinde de ne anlama geldiğini hep birlikte anlamaya çalışıyoruz. Bir kadın için, bir engelli için, bir genç için, bir çocuk için, bir azınlık için denge ve denetleme ne ifade eder? Denge ve denetleme sadece Ankara'da tartışılan, hukukçuları ve siyaset bilimcileri ilgilendiren bir konu mudur? Ağ olarak bu sorulara yanıt bulabilmek ve denge ve denetlemeyi herkes ve her kesim için daha sahiplenilebilir şekilde tanımlayabilmek için bir dizi çalışma başlattık. Bu amaçla ilk toplantımızı,12 Mayıs’ta Ağ üyelerimizden Turan Hançerli ve Yerelleşme ve Genişleme Çalışma Grub...
[Devamı]
Sivil toplum örgütleri, medya mensupları ve kanaat önderleri ile İstanbul’da bir araya geldik 11 Mayıs 2014
Denge ve Denetleme ağı yerel sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelirken ulusal alanda çalışanları da unutmuyor. Farklı konularda alanında uzman kişilerle birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ağımızın çalışmaları sürekli olarak gerçekleştirilen bu fikir alma toplantıları ile şekilleniyor, değişime uğruyor. Her yeni fikir ve yaklaşım, Ağımızın içinde dikkate alınıyor ve önemseniyor. Bu bağlamda, son günlerde İlk Der Başkanı Özden Sönmez, Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Başkanı Hakan Tokbaş, Şeffaflık Derneği Genel Koordinatörü Gül Okutucu, Hürsiad Genel Sekreteri Namık Subaş, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, Yazar Ayşe Böhürler, Avukat Fatma Benli ve Hüda Kaya ile görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin hepsinde Ağın ilkeleri, hedefleri ve çalışmaları hakkında farklı ...
[Devamı]
Siyasette Denge ve Denetleme Algısını Tartıştık. 04 Mayıs 2014
foto
Siyasette denge ve denetleme algısını tartışmaya açtık. İktidara yakın olan ya da olmayan muhafazakar kanattan sivil toplum kuruluşlarının siyasette denge ve denetleme algısındaki görüşlerini öğrenebilmek adına toplantılar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Toplantılar, toplumsal adaletin sağlandığı, haklarımızın garanti altına alındığı çoğulcu bir Türkiye için güçlü bir denge ve denetleme sistemi gerekliliğinden hareketle hazırlanıyor. “Siyasette Denge ve Denetleme Algısı” başlıklı bu toplantılara eski ve yeni siyasetçiler ya da bilim insanları konuşmacı olarak da katılarak bizlere yeni ufuklar açıyorlar. Konuşmacı olarak Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek'in katıldığı ilk toplantımızda 10’dan fazla sivil toplum kuruluşu fikirlerini ağ üyeleriyle paylaştı. Bu toplantı serileri ile hem A...
[Devamı]
Denge ve Denetleme Ağı İzmir ve Denizli’de STK’larla bir araya geldi 03 Mayıs 2014
Yerelleşme ve Genişleme Çalışma Grubu, ağımızın yerel ve ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarına anlatılması ve ağ üye sayısının arttırılması ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bu yıl çalışmaların Kayseri, Diyarbakır, İzmir ve çevre ilerinde yoğunlaştırılmasıyla bu illerde seri toplantılar yapılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bu amaçla İzmir ve Denizli'de 4 günlük bir saha çalışması gerçekleştirildi. Hem İzmir hem de Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu önderleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. İzmir'e Şubat ayında gerçekleştirilen ilk değerlendirme ziyareti sırasında İzmir ve çevre illeri STK'lar hakkında bilgi edinilmişti. Bu değerlendirmelerin ışığında, Mayıs ayında yeni bir ziyaret planlandı ve gerçekleştirildi. İzmir ve Denizli’de dört günde toplam 26 sivil toplum kur...
[Devamı]
Uzmanlarla sivil toplum ortaklaştı: Katılım olmadan Denge ve Denetleme Olmaz 28 Nisan 2014
foto
Sık sık dile getirdiğimiz "Katılım olmadan denge ve denetleme olmaz" yaklaşımı Ağımızı katılım konusunda yeni çalışmalar yapma konusunda motive ediyor. Katılamadığınız bir sürecin içinde ne bir denge ne de bir denetleme unsuru olabilirsiniz . Bu görüşten hareketle denge ve denetleme ağı kısa ve uzun vadeli çalışmaları arasına katılım mekanizmalarını da aldı. Katılımın önemli bir ayağı sivil toplum katılımı. Yerel ve ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarının yasa yapım sürecine katılımının demokrasilerde beklenen düzeye ulaşabilmesi için bu mekanizmalar arttırılmalı ve genel bir uygulama haline dönüşmeli. Bizler de bu amaçla çeşitli çalışmalar yapmak istiyoruz. Ancak öncelikle katılım süreçlerinin uygulandığı başka ülkelerde bu iş nasıl gerçekleşiyor, ne tür mekanizmalar kullanılıyor gibi ...
[Devamı]
C. İmren Aykut "Halk ile Bütünleşmeden Başaramazsınız" 16 Nisan 2014
Denge ve Denetleme Ağı, siyasette etkin isimlere ulaşarak Ağın çalışmaları konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Eski Çevre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Devlet Bakanı İmren Aykut geçtiğimiz günlerde bu amaçla bir araya geldiğimiz önemli eski siyasetçilerden biri. Yerelleşme Çalışma Grubu ile denge ve denetleme sistemi yerel ve ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarına ve halka anlatılmaya çalışılıyor. 13 sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşan Karar VericilerleÇalışma Grubu ise Karar vericiler ve Kanaat önderlerine ulaşılmaya çalışılıyor. Devlet Eski Bakanı İmren Aykut Denge ve Denetleme Ağı'nın mutlaka yerel ve ulusal düzeyde halka ulaşması gerektiğini belirtti. Geçmişte yapılan buna benzer birçok çalışma olduğunu ancak bunların halk ile bütünleşemedikleri için başarılı olamadı...
[Devamı]
Şafak Pavey ile bir araya geldik 16 Nisan 2014
Denge ve Denetleme Ağı, bilinilirlik ve etki alanını genişletmek için her partiden yetkili isimlerle buluşuyor. Çalışmalar sırasında mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilere aynı yakınlıkta bulunmaya büyük özen gösteriliyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey ile kısa bir tanışma görüşmesi gerçekleştirildi. Şafak Pavey uzun yıllara dayanan sivil toplum kuruluşları deneyimi nedeniyle Denge ve Denetleme Ağı'nın kuruluş amacı ve hedeflerine büyük önem verdiğini dile getirdi. Pavey sivil toplumun gücüne inandığını bu nedenle değişim konusunda sivil toplumun öncü gücünün dikkate alınması gerektiğini konuşmasında sık sık vurguladı. Şafak Pavey, önümüzdeki günlerde Ağ üyeleriyle de bir araya gelmek istediğini de belirtti. Bu konuda bir çalışma yaparak kend...
[Devamı]
Karar Vericilerle Görüşmelere Başladık Başbakanlık Teftiş Kurulu’na Ziyaretteydik 12 Nisan 2014
Etkin bir denge ve denetleme sisteminin işlerlik kazanabilmesi için süreçlerin şeffaf işlemesi en önemli koşullardandır. Şeffaf olmayan bir sürece katılmak mümkün değildir. Bu nedenle, Denge ve Denetleme Ağı karar alma süreçlerinin şeffaflığı yanında devletin hesap verebilirliği ilkesine büyük önem vermekte bu konuda politika belgeleri hazırlamaktadır. Bu amaçla bir grup Ağ üyesi ve Ağ sözcüleri geçtiğimiz günlerde “Türkiye’de Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu” nun çalışmalarını yürüten Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Başmüfettiş Yüksel Yılmaz ve Açık Yönetim Ortaklığı Türkiye sorumlusu Başbakanlık Başmüfettişi Engin Kücet ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Yılmaz ve Kücet “Komisyon çalışmaları ve Açık Yönetim Ortaklığı” adı altında Türkiye’nin yaptığı ...
[Devamı]
Sayfalar: 123