RSS

Etkinlikler

Adalet Bakanlığı'ndan Haber Var 11 Nisan 2014
“Uzun Tutukluluk Sürelerinin Kısalması İçin Yargı Reformu Şart!” politika belgemize Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi. Politika belgeleri 12 STK'dan oluşan Gündem ve İzleme Çalışma Grubu tarafından hazırlandıktan sonra karar vericilerle ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Politika belgelerinin karar vericiler tarafından okunması, yapılan önerilerin dikkate alınması Ağ için çok önemli. “Uzun Tutukluluk Sürelerinin Kısalması İçin Yargı Reformu Şart!” başlıklı politika belgemiz ve Adalet Bakanlığından gelen yanıta buradan ulaşabilirsiniz.
[Devamı]
TBMM’de Yasama Uzmanlarına “Katılımın İyi Örnekleri Sunumu" 11 Nisan 2014
foto
Karar Vericiler ve Kanaat Önderleri ile İlişkiler Grubu ile Gündem ve İzleme Çalışma Grubu olarak 11 Nisan 2014 tarihinde TBMM’de bir sunum yaptık. Dinleyiciler internet yoluyla görüş alma sürecine yönelik hazırlık çalışması yapan, TBMM Kanun ve Kararlar Genel Müdürü Habip Kocaman ile 14 yasama uzmanı ve 2 bilişim uzmanı idi. Sunumda Brezilya, Şili, ABD, İngiltere gibi ülkelerdeki Web sitesi ve internet ortamında görüş almayla ilgili uygulamalar, katılımın temel ilkeleri tanıtıldı ve öneriler sunuldu. İnternet üzerinden görüş alma sürecini yürütecek olan yasama uzmanları, aceleci bir yasama gündemi olmasından dolayı sıkıntı yaşayabileceklerini ifade ettiler. Sunumun değerlendirmesini yapan Habip Kocaman ise; internet üzerinden görüş alma konusunun, TBMM Stratejik Planı’nda yer ald...
[Devamı]
Kayseri’deki STK’ları Denge ve Denetleme Ağı’na davet ettik 08 Nisan 2014
foto
Denge ve Denetleme Ağı, 2014 yılında yereldeki çalışmalarını üç ile ağırlıklı vererek yürütmeye karar vermişti. Bu iller Kayseri, Diyarbakır ve İzmir olarak belirlendi. 2015 yılı içinde çalışmalar belirlenecek 4 ilde daha yoğunlaştırılarak toplamda 7 il ve çevresinde yürütülmüş olacak. Ziyaretler çerçevesinde ilişkiye geçilen tüm STK'larda denge ve denetleme konusunda bir farkındalık yaratılması hedefleniyor. İlk yılın hedefleri arasında yer alan Kayseri ve çevre illerinde saha ziyaretlerine de bu kapsamda başlandı.
[Devamı]
Adalet Bakanlığı'ndan Dr. Mustafa Taşkın "Gelen Raporlarınızı Referans Döküman Olarak Kullanıyoruz" 07 Nisan 2014
“108 Öneri” çalışmasına Adalet Bakanlığı’nı temsilen katılan Dr.Mustafa Taşkın (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Özel Hukuk Büro Daire Başkanı) ile son dönem Denge ve Denetleme Ağı çalışmalarını konuşmak için bir araya geldik. Dr.Mustafa Taşkın Ağ çalışmalarını çok önemsediğini, Ağımızdan gelen raporları dikkatle okuduğunu ve gerektiğinde referans verebilmek için arşivlediğini belirtti. Dr.Mustafa Taşkın’ın sözleri, saha çalışmaları sırasında karşımıza çıkan "Politika belgeleriniz ve raporlarınız bir etki yaratıyor mu? " şeklindeki kaygılı sorulara da yanıt vermiş oluyor. Politika belgelerimiz karar mekanizmaları üzerinde ufak da olsa bir etki yaratabiliyor. Kapsamlı ve net verilere dayanarak, herhangi bir politik tarafın dilini kullanmadan hazırlanan metinler, okuyanlar üzerinde güv...
[Devamı]
Maliye'den Haber Var 04 Nisan 2014
“ Denge ve Denetleme Ağı Şeffaf Bütçe Uygulamalarını Talep Ediyor” politika belgemize Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden bir yanıt geldi. Gündem ve İzleme Grubu temsilcileriyle koordineli olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu ile hem yanıt gönderdiği için teşekkür etmek hem de Ağ’ı anlatmak amacıyla görüşüldü. Şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik adına 5018 nolu Kanunun olduğu, ancak uygulamadaki aksaklıklar bulunduğu uzmanlar tarafından dile getirildi. DDA çalışmalarının şeffaflık konusunda mevcut yasaların iyileştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması açısından önemli bir rol oynadığı inancımıza Maliye uzmanları da destek verdi. Ağ üyelerimiz bütçenin katılımcılık anlayışının esas alınarak uygulanmasının önemine de...
[Devamı]
Bir Aradayız, Ağ üyeleri, Kanaat Önderleri ve Bürokratlar Bir Araya Geldik 26 Mart 2014
Denge ve Denetleme Ağı, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapmak üzere bürokratlar, karar vericiler ve kanaat önderleri ile sık sık bir araya geliyor. Bu kez DDA fikir aşamasındayken buluşulan bürokratlar ve kanaat önderleriyle yeniden bir araya gelindi. Katılımcılar, iki sene önce dahil oldukları çalışmanın bu kadar ilerlemesinin, farklı kesimleri temsil eden sivil toplum örgütleri tarafından sahiplenilmesinin üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu belirttiler. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Seyfullah Çakmak, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Ali Rıza Çoban, Sayıştay Başkan Yardımcısı Erol Akbulut, deneyimli siyasetçilerden Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Başkanı Erol Tuncer, Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Hasan Korkmazcan ve DSP Eski Genel Başkanı Z...
[Devamı]
Denge ve Denetleme Ağı Diyarbakır ve Mardin’de STK’larla buluştu 26 Mart 2014
foto
26 Mart 2014, Çarşamba Denge ve Denetleme Ağı güçlenerek büyüyor. Ocak ayında yapılan büyük buluşmada Ağ üyesi tüm Sivil toplum Kuruluşları özellikle çalışmaların yerelde yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirmişlerdi. Büyük buluşmada alınan bu kararla çalışmalar yerelde hızlandırıldı. İzmir, Diyarbakır ve Kayseri ilk yılın stratejik planında yer aldı ve ziyaretlerin ikincisi de Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Diyarbakır'daki tüm görüşmeler Ağ üyesi olan DITAM desteği ile yapıldı. DITAM desteği ile Diyarbakır’da tabanı olan, öncü ve etkili sivil toplum kuruluşları ve sivil oluşumlarla randevular alındı. Yerelleşme ve Genişleme Stratejisi kapsamında Diyarbakır ve çevre illerde (Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin ve Elazığ’da) 2014 yılı sonuna dek toplamda 40 STK'nın Ağa üye ...
[Devamı]
İzmir'de Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldik 20 Şubat 2014
foto
Denge ve Denetleme Ağı, demokrasi ve katılımın yerelde başladığı inancı ile çalışmalarını ağırlıklı olarak yerelde sürdürüyor. Bu inanç doğrultusunda, Diyarbakır, Kayseri ve İzmir'de yuvarlak masa toplantıları, tematik toplantılar, görüş alma toplantıları gibi bir dizi çalışma planlandı. Çalışmaların ilki İzmir'de gerçekleştirildi. İzmir'de sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir buluşma düzenlendi. Bu buluşmaya 19 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş dünyası ve bilim insanları katıldılar. İnformal bir havada gerçekleşen buluşmada sivil toplum kuruluşları birbirlerini anlamaya çalıştılar. Farklı görüşleri temsil ediyor olmalarına karşın denge ve denetleme, demokrasi ve kişisel haklar açısından herkesin ortak sorunları olduğunu gözlemlendi. Katılımcılar, siyasetçiler ve medyayı ...
[Devamı]
Çalışma Grupları Oluştu ve İlk Kez Bir Araya Geldiler. 29 Ocak 2014
foto
Denge ve Denetleme Ağı Ocak ayında yaptığı ilk tüm üyeler toplantısının ardından çalışma gruplarını oluşturmaya başladık. İstanbul'da gerçekleşen büyük buluşmada tüm üyeler yer almak istedikleri çalışma gruplarını seçtiler ve DDA’nın tüm faaliyetleri planlayan ve üreten çalışma gruplarının bir parçası haline geldiler. Ocak ayı sonlarında ise tüm çalışma grupları kendi aralarında buluşarak ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Her grubun temsilcileri ve çalışma stratejisinin ana çerçevesini belirlendi. DDA’da altı çalışma grubu yer alıyor. Bunlar; Yerelleşme ve Genişleme Çalışma Grubu (14 STK), Gündem ve İzleme Çalışma Grubu (12 STK); Araştırma ve Politika Geliştirme Çalışma Grubu (14 STK) ; Karar vericiler ve Kanaat Önderleriyle İlişkiler Çalışma Grubu (14 STK); İletişim ve Kamuoyu Gelişti...
[Devamı]
Sayfalar: 123