İzmir’de Medya, Sivil Toplum ve Denge Denetleme İlişkisini Tartışacağız. 04 Eylül 2014

Önümüzdeki dönemde hız kazanacağına inandığımız yeni anayasa çalışmalarında; denge ve denetleme mekanizmalarının işlerliğinin sağlanması adına planladığımız çalıştaylar devam ediyor. Diyarbakır ve Kayseri'den sonra 4 Eylül 2014 Perşembe günü İzmir’de olacağız. Konu başlığı “Medya, Sivil Toplum ve Denge ve Denetleme” olan çalıştayda hedefimiz yerelden başlayarak öneriler geliştirmek, denge ve denetlemeyi farklı açılardan ele alarak demokratik bir anayasa için güçlü denge denetleme mekanizmaları oluşturmaya katkı sağlamak. Ayrıca medya ve sivil toplumun vatandaşların bilgilendirilmesindeki rolü ve birbiriyle ilişkisini tartışacağız.