Kayseri’de Cumhurbaşkanı Yürütme İlişkileri, Denge Denetleme ve Hükümet Sistemlerini Tartışacağız. 21 Haziran 2014

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), Türkiye’de demokratik düzenin korunması amacıyla, denge ve denetleme mekanizmalarının işlerliğinin yaygınlaşmasına yönelik bir çalışma başlatıyor. Çalışmanın ikinci durağı olan Kayseri’de devam eden toplantının konusu; Cumhurbaşkanı ve Yürütme İlişkileri ve Denge ve Denetleme. Kayseri Novetel’de devam etmekte olan çalıştayın genel çerçevesini Doç Dr. Kazım Karagöz ve Prof. Dr. Bülent Yavuz belirliyor. Çalıştayın gündemi ise şu şekilde; Açılış, Gündem ve Akış Hakkında Bilgilendirme, Parlementer Sistemde Cumhurbaşkanı Yürütme İlişkileri Denge ve Denetleme, Önümüzdeki Dönem İçin Öneriler, Halk Oyuyla Seçilen Cumhurbaşkanı Yürütme İlişkileri ve DDA Önerileri, Genel Değerlendirme ve Kapanış.