Diyarbakır’da Yerel Yönetimlerin Denge ve Denetlemedeki Rolü Çalıştayı Gerçekleştireceğiz 17 Haziran 2014

Denge ve Denetleme Ağı (DDA)olarak sivil alandan ve yerelden başlayarak öneriler geliştirmek için yola çıkıyoruz. Denge ve denetleme kavramını farklı açılardan ele alacağımız bir çalışma başlatıyoruz. İlk durağımız Diyarbakır. 21 Haziran günü gerçekleşecek çalıştayın konusu; Dikey Denge ve Denetleme, Yerel Yönetimlerin Denge ve Denetlemedi Rolü. Temel amacımız, sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri süreci ile kısıtlı kalmadan ama bu yeni durumu da göz önüne alarak, yeni dönem için güçlü denge ve denetleme mekanizmaları için uzlaşı geliştirmek. Diyarbakır’da gerçekleşecek ve Prof. Fazıl Hüsnü Erdem’in genel çerçevesini çizeceği çalıştayımızın gündemi şu şekilde; Açılış, Gündem ve Akış Hakkında Bilgilendirme, Var Olan Yasal Çerçeve ve Olması Gereken Işığında Dikey Denge ve Denetlemenin Değerlendirilmesi, Denge ve Denetlemenin Bir Unsuru Olarak Yerel Yönetimler, Öneriler, Genel Değerlendirme ve Kapanış.