Medya Sadece Medya Değil 16 Mayıs 2014

Denge ve Denetleme Ağı olarak medyanın sadece bizim haberlerimizi yapan bir araç değil, denge ve denetleme sisteminin unsurlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde denge ve denetlemenin sağlanması için bilgilendirme görevi olan medyanın da denge ve denetleme sistemi içindeki yerini alması gerekiyor. İletişim ve Kamuoyu Oluşturma Çalışma Grubumuz yerel medya mensuplarını, çalışmalarımızın yoğun bir şekilde yürütüldüğü İzmir, Diyarbakır ve Kayseri’de ziyaret etti ve yeni ilişkiler kurdu. Kurulan yeni ilişkileri pekiştirmek ve önümüzdeki dönemde başlatacağımız kampanyaların yerelde daha çok ses getirmesi için görüş alma amacıyla, üç ilden yerel medya mensuplarını Ankara’ya davet ettik. Toplantıda üç ilin medya mensupları ile Ağımızın İletişim, Yerelleşme ve Araştırma ve Politika Geliştirme çalışma grupları temsilcileri bir araya geldiler. Yerel medya mensupları Denge ve Denetleme Ağı’nın amaçlarına inandıklarını ve önümüzdeki dönemde bu amaçlarını desteklemek ve yaygınlaştırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirttiler.