Uluslararası Şeffaflık Derneği 30 Kasım -1

Çalışma alanı

Yolsuzlukla mücadele

Çalışma konusu

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hâkim kılma amacını taşıyor. effaflık Derneği, küresel düzeyde 90′dan fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü′nün (Transparency International- TI) Türkiye kolu olarak örgütün periyodik olarak yayınladığı Yolsuzluk Algılama Endeksi (Corruption Perception Index-CPI), Rüşvet Verenler Endeksi (Bribe Payers Index-BPI) ve Küresel Yolsuzluk Raporu (Global Corruption Report-GCR) gibi uluslararası raporların hazırlanmasına katkı sağlıyor, bu raporları yaygınlaştırıyor ve kamuoyunun bilgisine sunuyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak Türkiye'de demokrasiyi geliştirecek temel aktörün sivil toplum olduğuna inanıyoruz. Denge ve Denetleme Ağı da Türkiye'de pek çok farklı alanda çalışan sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek demokrasinin ihtiyaç duyduğu mekanizmaların çalışmasını sağlayacak bir yapı oluşturdu. Bu yapı içinde şeffaflık prensibinin özellikle önem taşıdığına inanıyor; Denge ve Denetleme Ağı ile birlikte Türkiye'de yolsuzlukla mücadelenin ve şeffaflığın her alanda yaygınlaşması ve güç kazanması için birlikte çalışmayı umuyoruz.

İletişim

Web: seffaflik.org
Facebook: TransparencyTurkey
Twitter: TransparencyTR
LinkedIn: transparency-international-turkey

Temsilci

E. Oya Özarslan

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nden mezun oldu. 1998 yılında uluslararası hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini Teksas Austin Üniversitesi′nde tamamladı. 1996-1998 yılları arasında Teksas Austin Üniversitesi′nde araştırma asistanı olarak çalışan Özarslan, ilerleyen yıllarda uluslararası avukatlık bürolarında görev aldı. Halen bir özel şirkette hukuk müşaviri. Özarslan, Istanbul ve New York barolarına kayıtlı. 2008 yılından beri Şeffaflık Derneği′nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.