UGD / Uçarlı Gençlik Derneği 24 Mart 2015

Çalışma alanı

Gençlik

Çalışma konusu

Uçarlı Gençlik Derneği 2010 yılında Dernek üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, kültürel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak özelde Uçarlı Köyü’ndeki genelde ise Diyarbakır merkezindeki dezavantajlı durumda bulunan gençleri bilgilendirmek amacıyla kuruldu. 
Dernek, gençlerin her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarını, gençler arasında mesleki ve kişisel gelişim konularında bilgi alışverişini, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini, örgütlenme bilincinin geliştirilmesini, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesini, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Sorun değil çözüm odaklı çalışmalarından dolayı destek olmak istedik.

İletişim

Facebook: ucarligenclikdernegi
Twitter: ucarliyouth

Temsilci

Habat Altuntop