TOHAD / Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği 15 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Engelli, kadın, yaşlı ve çocuk

Çalışma konusu

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) engelliler, kronik ya da süreğen hastalar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar gibi sosyal, ekonomik ve psikolojik mağduriyet ve kısıtlılık yaşayan, ayrımcılığa, istismara ve hak kaybına uğrayan risk altındaki sosyal grupların kanun, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk ilkelerinden doğan tüm haklarından ayrıma uğramadan, eşit yaşam hakkı sınırları içerisinde faydalanmalarını, bu alanda kanunların, anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin Türkiye’de uygulamaya hakim kılınması için faaliyet gösterme amacında.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilmek ve bu sağlamak için örgütlü ve kurumsal üst yapılara ve güç birliklerine ihtiyaç var.

İletişim

Web: tohad.org
Facebook: TOHAD.BILGI
Twitter: tohad_bilgi

Temsilci

Süleyman Akbulut

1970 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1988 yılında önce Gazi Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü’nde yükseköğrenime başladı. 1991’de, üniversite son sınıftayken geçirdiği bir trafik kazası sonucu belden aşağısı felçli hale geldi. Akbulut, ekonometri eğitiminin dışında, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü (açık öğretim) bitirdi. 2001-2008 yılları arasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve danışmanlık görevini sürdürdü. 2008 yılında Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin kuruluşunda yer aldı ve bu derneğin başkanlığını yürütmeye başladı. Akbulut, bu çalışmaların yanında, aktif olarak yazarlık faaliyetlerinde bulundu. 1998 yılında kaleme aldığı şiirsel denemelerden oluşan “Masalsı Yüzleşmeler” isimli ilk kitabını yayınladı. 2008’de Doğan Egdmont Yayınevi’nden “Sandalye” isimli anı-romanı, 2012’de ise “Her Savaş Bir Tanrı Öldürür” isimli romanı yayınlandı.