TKB / Türk Kadınlar Birliği 05 Eylül 2014

Çalışma alanı

Kadın

Çalışma konusu

Dernek, yasalarda bulunan kadın erkek eşitliğine aykırı hükümlerin ortadan kaldırılmasına özel önem veriyor. Bu konuda 1996 yılında başlatıp halen sürdürdüğü “Yasalar Önünde Tam Eşitlik" kampanyası çerçevesinde medeni yasanın ve ceza yasasının değiştirilmesi başarısına da imza attı ve halen başta Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu olmak üzere, çeşitli yasa tasarılarının hazırlanmasına fiilen katkıda bulunuyor; tasarıların yasalaşması için kamuoyu desteğini kazanmaya çalışıyor. Türk Kadınlar Birliği BM Kadınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kuruluna ev sahipliği yapıyor ve sekreteryasını sürdürüyor. Türk Kadınlar Birliği ayrıca, Avrupa Kadın lobisi Türkiye Koordinasyonu yürütme kurulundaki görevini de iki dönemdir sürdürüyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Türk Kadınlar Birliği kadınların eşitliği için çalışmalar yapan ve eşitlik olmadan demokrasi olamayacağını savunan bir kurum. Denge ve Denetleme Ağı demokrasinin tarafından olan bütün kurumları bir araya getiriyor. Demokrasiden ve eşitlikten yanaysanız zaten bu ağın dışında kalmamanız gerekli. Biz kadınlar eşitlik istiyoruz ve elbetteki demokrasinin tarafıyız.

İletişim

Web: turkkadinlarbirligi.org
Facebook: TurkKadinlarBirligi

Temsilci

Sevna Somuncuoğlu

1984 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi sinema bölümünden mezun oldu. 1980 öncesi insan hakları konusunda yaptığı çalışmalarını 80 sonrası kadının insan hakları konusunda yoğunlaştırdı. Ankara Film Festivali, Avrupa Filmleri Festivali, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde kurucu, genel sekreter, yönetmen olarak çalıştı. 2000'li yıllardan sonra aktivist olarak yaptığı kadın hakları savunuculuğuna örgütlü olarak devam etti. Uzun yıllar Uçan Süpürge’de, proje koordinatörü, genel koordinatör gibi pozisyonlarda çalışmalarını sürdürdü. Halen Türk Kadınlar Birliği’ne proje koordinatörlüğü yapıyor ve birçok kadın STK'sına danışman, eğitmen ve uzman olarak hizmet veriyor.