TİMEF / Tüm İletişim ve Medya Federasyonu 18 Ağustos 2014

Çalışma alanı

İletişim ve medya

Çalışma konusu

Gazete, radyo, televizyon ve internet haber siteleri kullanıcılarının ve tüzel kişiliklerinin oluşturduğu bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, bu amaçla ilgili dernekler arasındaki yazılı, görsel, işitsel, dinleyici, seyirci ve kullanıcı potansiyelini artırmak, yayıncılar arasında birlik ve beraberliği, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayıp pekiştirmek, ilgili kuruluşlar ile yayıncılar arasında uyumlu çalışmayı sağlamak. Yayıncılık ve iletişim sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında üyelerin hak ve menfaatleri korumak, birlikte yaşama kültürünü geliştirmek, bu amaçla sivil toplumun kurumsallaşması ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması konularında çalışmalar yapmak.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Ülkemizde yasama, yürütme, yargı erkleri arasında var olan veya olduğundan hareketle uygulanan kuvvetler ayrılığının, gerçek bir demokrasi için yeterli olmadığına, medya ve sivil toplum kuruluşlarının da etkin olması gerektiğine ve bunun bir denge unsuru olduğuna inanıyoruz. Türkiye demokratik bir hukuk devleti. Ancak, demokrasi ve hukuk kurullarının sadece yazılı olması yetmiyor, aynı zamanda sorunsuz bir şekilde uygulanması ve bu uygulamalarla teamüllerin oluşması gerekiyor. Bunun için Medya'ya ve STK'lara önemli görevler düşüyor. Medya alanında faaliyet gösteren bir STK olarak, Türkiye'de kendi aralarında ciddi farklılıklar gösteren STK'ların bu farklılıklarına rağmen Denge ve Denetleme Ağı çatısı altında birleşiyor ve çalışıyor olması federasyonumuzun dikkatini çekti. Bir amacı da STK'ların geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi olan federasyonumuz DDA'ya katıldı.

Temsilci

Şakir Gürel

1965 yılında, Ünye'de dünyaya geldi. İlk ve Ortaokulu Akkuş’ta, Liseyi Ünye’de bitirdi. Lise yıllarında, Ünye muhabiri olarak başladığı gazetecilik mesleğini, üniversite tahsili için gittiği Erzurum’da da sürdürdü. 1987-89 yıllarında, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür’ün basın müşaviri olarak Ankara’da bulundu. 1990’da memleketi Ünye’de Hizmet Gazetesi’ni, 1993’de Hizmet Radyo’yu ve Hizmet Televizyonu’n, 2006 yılında Samsun'da AKS TV’yi kurdu. TRT Anadolu Televizyonu’nda, “Yerinde konuşuyoruz” adlı kültür tanıtım programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. 2002 yılında Ünye Gazeteciler Cemiyeti’ni kurdu ve yedi yıl başkanlığını yaptı. Sarı basın kartı sahibi olan Gürel, halen Ünye’de faaliyet gösteren Ün TV, Ün FM ile Ünye Haber Gazetesi ve www.unyetv.net haber sitesi sahibi ve genel yayın yönetmenliğini yapıyor.