TÇYÖV / Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı 31 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Çocuk hakları, çocuk suçluluğu

Çalışma konusu

Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi’nin uluslararası standartlara ulaşmasının, çocuğu suça iten risklerin ortadan kaldırılmasının, özgürlüğünden yoksun ve risk altında olan çocuklara hizmet üreten kurumların uzmanlaşmasının, ulaşılabilir olmasının etkili rehabilitasyon çalışmaları yapılmasının sağlanması, suça yönelen çocuğa karşı var olan olumsuz bakış açısının ortadan kaldırılması için çalışıyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Çocukların yüksek yararının ve tüm haklarının, ancak katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışıyla hayata geçirilebileceğine inanıyoruz.

İletişim

Web: tcyov.org
Facebook: CocuklaraYenidenOzgurlukVakfi
Twitter: TCYOV

Temsilci

Selmin Cansu Demir

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. İstanbul'da serbest avukat olarak çalışıyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans öğrencisi. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin genel sekreteri. Ceza hukuku, aile hukuku, çocuk hukuku, insan hakları hukuku ve kadının insan hakları hukuku alanlarına özel ilgi duyuyor ve bu alanlarda çeşitli çalışmalar yürütüyor.