SPÜ / Siyah Pembe Üçgen İzmir Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı Dayanışma Derneği 10 Şubat 2015

Çalışma alanı

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı, cinsel haklar ve politikalar

Çalışma konusu

İnsanların cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa ve nefret suçlarına maruz kalmadığı toplumsal bir yaşamın inşası için çalışıyor. Ayrımcılık karşıtı yasaların ulusal ve uluslararası hukuk sisteminde yer bulması, cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalanların sosyal, ekonomik ve kültürel haklar açısından adil bir konuma gelmesi, cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalanların insan haklarının kazanılması, korunması ve devamlılığının sağlanması, toplumsal yaşamda cinsel politikalar ve çeşitliliğin görünürlüğünün artması için er türlü savunuculuk, kampanya, araştırma, farkındalık, eğitim ve lobi çalışmaları yürütüyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Sivil ağlar Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği açısından önemli. Denge ve Denetleme Ağı insan hakları alanda faaliyetlerini ve politikasını katılımcı bir şekilde gerçekleştirebilen önemli bir sivil ağ.

İletişim

Web: siyahpembe.org
Facebook: siyahpembeucgenizmir
Twitter: siyahpembeucgen
Instagram: siyahpembeucgen
Youtube: SiyahPembeUcgen

Temsilci

Erdem Gürsu

Kuruluşundan bu yana Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği içinde aktif. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi olan Gürsu, dernek bünyesinde sayısız projede koordinatörlük görevini üstlendi. Uzmanlık alanı cinsel haklar ve politikalar olan Gürsu, derneğin program sorumlusu ve kaynak geliştirme sorumlusu olarak hizmet veriyor.