SPoD / Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 05 Eylül 2014

Çalışma alanı

LGBTİ hakları ve sosyal politikalar

Çalışma konusu

SPoD 2011 baharında bir grup aktivist, akademisyen ve öğrencinin bir araya gelerek 21 Eylül 2011’de resmi olarak kurulmuş bir sosyal politika temelli LGBT hakları derneği. Derneğimiz sadece kimlik eksenli değil aynı zamanda sosyal politikalar ekseninden de hak ve özgürlükleri geliştirmeyi kendine ilke edinmiş genç bir dernek. SPoD, toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlıyor. SPoD bu doğrultuda öncelikli olarak ekonomik, sosyal haklar ve sosyal politika alanlarına yoğunlaşıyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Demokratik ve katılımcı bir toplum düzeninin oluşabilmesi için denge ve denetleme mekanizmalarının işlediği, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlandığı bir sistemin oluşturulması, LGBTİ'lerin de içinde yer aldığı dezavantajlı grupların hak mücadelelerinin başarıya ulaşması için büyük önem taşıyor.

İletişim

Web: spod.org.tr
Facebook: spod.lgbt
Twitter: SPoDLGBTI

Temsilci

Sezen Yalçın

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün ardından Paris’te EHESS’de (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Program sorumlusu olarak çalıştığı Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nde Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu'nun koordinasyonunda görev alan Yalçın cinsel haklar alanında politika oluşturma, kampanya örgütleme ve ulusal ve uluslararası savunuculuk deneyimine sahip. Yalçın 2012 yılında SPoD ekibine dahil olduktan sonra Hukuk ve Adalete Erişim alanında proje asistanlığı ve proje koordinatörlüğü görevlerinin ardından siyasi temsil alan koordinatörü olarak çalışmaya devam ediyor.