SPK / Sosyal Politika Kolektifi 20 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Sosyal politika, kamu politikaları, bütçe, sosyal haklar

Çalışma konusu

Sosyal Politika Kolektifi, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki akademisyen ve öğrencilerle kurulan bir inisiyatif. Bu kolektif, bütçenin politik olduğu bilinciyle, kamu harcamaları ve sosyal haklar arasındaki ilişkiyi hak temelli bir şekilde ele alarak eleştirel yaklaşımları ile tartışmaya açıyor. Misyonumuz, kamu politikaları başta olmak devletin halk karşısındaki her türlü politika ve uygulamalarına halktan yana eleştirel bir tutum geliştirilmesini sağlamak. Başta, devletin gücü ve kudreti karşısında her türlü hak ihlali ile karşı karşıya kalan Kürt halkı, LGBTİ bireyler, çocuklar, kadınlar, dindarlar, gayrimüslimler, Aleviler ve daha niceleri için hak temelli bir sosyal politika oluşturulmasını desteklemek, bunun için pratik ve teorik her türlü çalışmayı yapmak Sosyal Politika Kolektifi'nin en öncelikli çalışma konularından.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Denge ve Denetleme Ağı'na, kamu politikalarının bizzat halkın hak temelli taleplerini yansıtmanın bir aracı olarak gördüğümüz için katıldık.

İletişim

Google +: Sosyal Politika Kolektifi

Temsilci

Sezai Temelli

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sezai Temelli, bütçe ve kamu maliyesi alanında yaptığı çalışmalarla beraber, politik düzlemde de hak temelli yaşam için mücadele ediyor. 2010 yılında İstanbul SBF'den öğrenci arkadaşlarıyla beraber kurulan Sosyal Politika Kolektifi bünyesinde yürütülen çalışmaların yeni dönemde de devam etmesi için çaba gösteriyor.