SOYAD / Sosyal Yaşama ve Eğitime Katkı Derneği 24 Kasım 2014

Çalışma alanı

Engelliler, sivil toplum, yetişkin eğitimi

Çalışma konusu

Derneğimizi zihinsel engelli çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi yapmak ya da yaptırmak için lobi oluşturmak amacıyla 1998'de kuruldu. Uzun yıllar süren çalışmalardan sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaşınca yeni bir vizyonla daha geniş kitlelere eğitim vermeyi amaçlayarak adını da yeniledi. AB projelerine ortak olarak çalışmalarını sürdürüyor. Halen "yerel enerji inisiyatiflerinden öğrenilmiş dersler" konulu AB projesi (Grundtvig hayat boyu öğrenme programı) devam ediyor ve bu çerçevede zihinsel engelli bireylerin ailelerine yönelik enerji tasarrufu ve enerji verimliliği seminerleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde zihinsel engellilerin rehabilitasyonu için işbirliğini amaçlayan yeni bir proje için hazırlıklar sürüyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Siyasi partilerin dışında bir araya gelebilen ve siyaset yapabilen, uzlaşmacı bir oluşum içinde yer almak istiyoruz. Ben olsaydım demek yerine "ben"i ifade etmek istiyoruz. Yolunda gitmeyen bir şeyler var ve buna dur demenin yolunun sivil toplumun güçlenmesi ile mümkün olacağını düşünüyoruz.

Temsilci

Cemal Yağcı

1960'da Manisa Gördes'te doğdu. Ankara Sosyal Hizmetler Akademisi'ni 1981 yılında bitirdikten sonra askerlik görevini takiben yeni kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda göreve başladı. Sosyal hizmet uzmanı, kuruluş müdürü ve son olarak Bursa il müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada çeşitli şubelerde müdürlük yaparak 2007 yılında emekli oldu. Bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin kurucu müdürü olarak emeklilik sonrası iş yaşamına başladı, süreç içinde çeşitli AB projelerinde çeşitli kurumlara sosyal hizmet danışmanlığı yaptı. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin Bursa şubesinin kuruluşu sonrası ilk şube başkanı oldu.