SOFA / Sosyal Farkındalık Derneği 26 Şubat 2015

Çalışma alanı

Gençler, kadınlar, engelliler

Çalışma konusu

Sosyal Farkındalık Derneği, küreselleşen dünyada gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin uluslararası ve ulusal seviyede entegrasyonunun sağlanması, ortak akıl altında çeşitlilik ile birlikte yaşama kültürünün yerleştirilmesi, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik konularda sürdürülebilir çalışmalar yapması amacıyla kuruldu.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Denge ve Denetleme sisteminin bir ülkenin refah düzeyinde en önemli etken olduğuna inanıyoruz. Bu noktada derneğimiz üyeleri arasında avukatlar, ekonomistler ve siyaset bilimciler bulunuyor ve yapılan tartışmalarda Türkiye'de denge ve denetleme sisteminin yozlaşmışlığı üzerine bir fikir birliğimiz var. Hem süreçlere ve tartışmalara katkı sunmak hem de farklı görüşlerden insanları dinlemek için Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık.

İletişim

Web: sofa.org.tr
Facebook: sosyafad
Twitter: sosyafad

Temsilci

Caner Bayrak

1992 İzmir doğumlu. Baba mesleği nedeniyle doğduğu şehirde uzun süre kalamadı, ülkenin bir ucundan bir ucuna farklı şehirlerde yaşadı. Siyaset konusunda eğitim hayatını şekillendirdi ve akademik kariyer odaklı bir kariyer planı yaptı. Gezmek ve okumak üzerine bir hayat inşa etmeye çalıştı ve hala bunu üzerine çalışıyor.