SIFIRAY-DER / Sıfır Ayrımcılık Derneği 26 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Ayrımcılık, insan hakları

Çalışma konusu

Sıfır Ayrımcılık Derneği, ulusal ve uluslararası alanda başta Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan topluluklar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplarla ilgili faaliyet göstermek üzere, bir grup aktivist ve gönüllü tarafından 2009 yılında İstanbul’da kuruldu. Dernek ekonomik, sosyal ve kültürel olarak dezavantajlı toplulukların, sosyal kültürel açıdan gelişme gösterebilmesi ve bu topluluklara yönelik önyargı ve ayrımcılığa karşı toplumu, diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleştirme çalışmaları yürütüyor. Sıfır Ayrımcılık Derneği, dezavantajlı grupların yaşadıkları hak ihlallerinin ve ayrımcılığın önlenmesi için, savunuculuk yapan diğer sivil örgütleriyle dayanışma içinde ve kamu kurumlarıyla Roman sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çabalıyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Sıfır Ayrımcılık Derneği başarıya ulaşmanın ancak diğer sivil toplum örgütleri ile dayanışarak ve ortak mücadele ile gerçekleşeceğinin farkında. Ayrıca Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu bir demokrasinin oluşturulmasında sivil toplum örgütlerinin rolünün rolü çok önemli olduğu düşünülüyor. Denge ve Denetleme Ağı'nın bu açıdan çok önemli bir rol üstlendiği düşünüldü ve katılım sağlandı. 

İletişim

Web: sifirayrimcilik.org
Facebook: Sıfır-Ayrımcılık-Derneği
Twitter: sifirayder

Temsilci

Hatice Çetinkaya

1982 yılında dünyaya gelen Hatice Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. 2001 yılından bu yana Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan gruplarla (Roman, Dom, Lom ve Abdal) ilgili çalışmaların içinde yer alan Çetinkaya 2009 yılında ise Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Hali hazırda derneğin genel koordinatörlük görevini yürütüyor.