ŞEMİKAN / Şemikan Çalışma ve Dayanışma Birliği 30 Temmuz 2014

Çalışma alanı

Gençlik, kültür, kadın hakları, insan hakları, çevre

Çalışma konusu

Birliğimiz, farklı inanç ve kültür gruplarını, kendilerini ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi için ortak bir alanda bir araya getirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Türkiye'de kalıcı demokrasinin oluşturulabilmesi için ciddi anlamda çalışan ve uğraş veren bir yapı olduğuna inandığımız ve bu çalışmalara az da olsa katkı sunabileceğimizi düşündüğümüz için Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık.

İletişim

Facebook: aynsemika

Temsilci

Bozo Bilal Acar

1991 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde dünyaya geldi. Yaşamının büyük bölümünü Midyat'ta farklı inanç, dil ve kültürlerin içerisinde geçirdi.  Daha küçük yaşlarda kültürel çalışmalara katılıp dernek faaliyetleri içinde aktif çalışmalar yaptı. Kendi kurduğu dernek ve başka derneklerde yönetim kurulunda başkanlık ve ikinci başkanlık görevlerini üstlendi. Büyüdüğü çevrenin etkisiyle farklı kültürlerin ve inançların kendilerini koruyup geliştirebilmesi için uğraştı ve çalışmalarını bunun üzerine yoğunlaştırdı. Şu an, birçok inanç ve halk grubunu bünyesinde bulunduran Şemikan Birliği'nde aktif olarak çalışıyor. İyi Kürtçe ve Arapça'nın yanı sıra, orta derece Süryanice ve İngilizce biliyor.