SED / Samsun Eğitim Derneği 21 Kasım 2014

Çalışma alanı

Eğitim 

Çalışma konusu

Okul öncesi, ilk, orta, lise, üniversite çağındaki kişilerle birlikte, gereksinim olan konularda demokratik, çağdaş, laik eğitim versiyonu ile eğitmek... Gerekli eğitim kurumlarının kurulmasını sağlamak, eğitimde çağdaş medeniyet seviyesini yakalamaya uğraş vermek.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Adaletin eşit dağıtıldığı, seçimlerin gizli oy, açık sayım usulüyle, yargı gözetim ve denetimi altında yapıldığı, özgürce yaşadığımız, insan haklarının güvence altında olduğu ve uygulamaların insana yakışır hale geldiği, yönetimin bize hesap vereceği, TBMM’nin insana yakışır kararlar ve yasalar çıkaran bir meclis haline geleceği, bağımsız ve tarafsız bir yargının özlemini gidermeye katkımız olacağı kanaatiyle Denge ve Denetleme Ağı’na katıldık.

İletişim
Facebook: Samsun Eğitim Derneği

Temsilci

Emin Kırbıyık

1953'de Samsun'da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra ABD'nin Fulbright bursunu kazandı. 1977 yılında kendi mali müşavirlik bürosunu açtı. 1989 yılında Samsun Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Fransa, İtalya, Macaristan'da belediyecilik ve kentleşme üzerinde incelemelerde bulundu. Türkiye genelinde toplum huzuru için çalışan birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu üyesi. Dönem başkanı olduğu Samsun Yerel Tarih Grubu, Samsun'da bir kent nüzesinin kurulmasına öncülük edip kamuoyu yarattı; sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce müze kuruldu.