Mıhallemi Derneği / Sami Mıhallemi Dinler Diller ve Medeniyetler Arası Diyalog Derneği 21 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Kültür, medeniyet, sosyal alan

Çalışma konusu

Anadolu'nun ve dünyamızın kültürünün bir parçası olarak genelde Samîler (Arap, Mıhallemi , Asuri – Süryani –Keldani - Arami, İbrani, Akad, Babil, Fenikeliler gibi) olmak üzere özelde Mıhallemilerin, Arapların ve dil, din, medeniyet kültür, mimari, gelenek, görenek, örf, adet ve diğer etimolojik, antropolojik ve folklorik öğelerinin içinde yer aldığı toplumun sosyal, kültürel , turistik ve tarihsel zenginliğini koruyacak ve bu zenginliği sonraki nesillere aktaracak çalışmalar yaparak Mezopotamya (Beyn Nehreyn) ve Anadolu'da yaşayan Mıhallemileri ve Arapları ortak değerlerde ve ortak taleplerde buluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak, kardeş ve komşu halklar ile bütün farklı inanç sahipleri ile kendi özgünlüğünü korumak kaydıyla, hak ve adalet eksenli ortak paydalı bir yaşamda köprü vazifesi görecek fikirler üretir, benzeri faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Neredeyse Türkiye'de yaşayan ve var olan her etnik, dini grup ve düşünce akımından insanların vücuda getirip güçlendirdiği Denge Denetleme Ağı bu yönü ile Türkiye ve Ortadoğu'da var olan çatışma ortamını normale ve olması gerekene evirebilecek sivil bir güce sahip. Biz de bu kutsal misyona güç katmak, insanlık onur şeref ve haysiyeti için, yarınlarımız için buradayız.

İletişim

Facebook: Mıhallemi Derneği