Marmara Grubu Vakfı / Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 22 Temmuz 2014

Çalışma alanı

Ekonomi, demokrasi, güvenlik

Çalışma konusu

Marmara Grubu Vakfı, ülkemizin gündeminde olan ekonomi, demokrasi, güvenlikle ilgili sorunlarına alternatif çözümler oluşturan bir düşünce kuruluşu. Bu amaçla aylık akademik konsey toplantıları, yıllık Avrasya Ekonomi Zirveleri, dinler ve kültürler arası diyalog toplantıları düzenliyor. Ülkemizde güçlü, katılımcı, çoğulcu bir demokrasinin olabilmesi için Avrupa Birliği değerleri, demokratik anayasa, insan hakları ve kadın erkek eşitliği konularında projeler uyguluyor, diğer STK'larla birlikte çalışmalar ve kampanyalar yürütüyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Farklı siyasi görüşteki STK'ların güçlü, katılımcı, çoğulcu bir demokrasi hedefinde bir arada çalıştıkları, bu hedefin gerçekleştirilmesi için işleyen bir kuvvetler ayrılığı sisteminin olması gerekliliğine inanıp, güçlendirilmesi doğrultusunda birlikte çözümler oluşturup uygulayabildikleri için; dolayısıyla toplumumuzda eksik olan uzlaşma kültürünün oluşmasına örnek teşkil ettikleri için katılıyoruz.

İletişim

Web: marmaragrubu.org
Facebook: www.marmaragrubu.org

Temsilci

Müjgan Suver

Münih Pedagoji ve Aile Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı ve akademisyen olarak çalıştı. 2000 yılından beri Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu başkanlığını yürütüyor. Sürdürülebilir kalkınma, dezavantajlıların istihdamı, kadın erkek eşitliği konularında projeler üreten Müjgan Suver, laik eğitim, anayasa, kadın yöneticiler konularında da çalışma grupları ve platformlar koordine edip yürüttü. Suver'in son yıllardaki ilgi ve çalışma alanı AB çerçevesinde gelişmekte olan demokrasiler ve bu süreçlerde yaşanan sorunlar oldu.