LİSTAG / LGBTİ Aileleri İstanbul Grubu 24 Mart 2015

Çalışma alanı

LGBTİ yakınları, insan hakları

Çalışma konusu

LİSTAG, çocukları ve yakınları LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) olan kişilerin oluşturduğu bir grup. Kuruluş amacımız, çocuğunun LGBTİ olduğunu öğrendikten sonra çeşitli güçlükler yaşayan ailelere ulaşmak, onlara destek olmaktır. Ayrıca toplumu LGBTİ meselesi hakkında bilgilendirmek, homofobi ve transfobiyi kırmak ve ötekileştirilen gruplarla ortak farkındalık çalışmaları yapıyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Parlamenter sistemdeki yasama, yürütme, yargının dengeli ve denetlenebilir olması gerekir. Güçlü bir denetleme içinse medya ve sivil toplum kuruluşlarının bu sürece katılması çok önemli. Ayrıca Denge Denetleme Ağı’nın, bütün ötekileştirilen grupların sesini özgürce duyurabildiği geniş katılımlı bir platform olarak toplumsal adaletin sağlandığı, hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı bir Türkiye yaratabileceğine inanıyoruz.

İletişim

Web: listag.org
Facebook: groups/listag
Twitter: LGBTTAileGrubu

Temsilci

Ömer Ceylan

1941 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve ortaokulu Karaman’da okuduktan sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ne gitti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni, ardından da İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bitirdi. Beş yıl özel sektörde yönetici olarak çalıştıktan sonra kendi firmasını kurup 30 yıl ticaretle uğraştı. Daha sonra emekli oldu. 2008’den beri LİSTAG gönüllüsü olarak çalışıyor.