KÜYEREL / Küresel ve Yerel Düşünce Derneği 21 Temmuz 2014

Çalışma alanı

Demokrasi ve özgürlülerin genişletilmesi için zihinsel dönüşme katkıda bulunacak kuramsal çalışmalar...

Çalışma konusu

Yeni bir dünya için değerler paradigma değişikliği, bütün farklılıklarla birlikte eşit, özgür bireyler olarak yaşamak bizim vizyonumuz. Demokrasinin kurumsallaşması için, evrensel insan hakları ve hukuk normlarının hiçbir şart öne sürülmeden uygulanmasını sağlanması için çalışıyoruz. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Çünkü bu, KÜYEREL'in amacına uygun. Demokrasinin derinleşmesi için, her düzeyde kararlara katılım ve denetlemenin yapılmasını amaçlayan STK'larla birlikteyiz.

İletişim

Web: kuyerel.org
Facebook: Küyerel Düşünce Platformu
Twitter: kuyerel

Temsilci

Hüseyin Çakır- Tamer Altunay