Kırmızı Şemsiye / Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği 19 Ocak 2015

Çalışma alanı

Seks işçileri, kadın, trans hakları, cinsel sağlık, şiddet, insan hakları

Çalışma konusu

Kırmızı Şemsiye Derneği, Türkiye'de yaşayan kadın, erkek ve trans seks işçilerinin birçok alanda maruz kaldıkları hak ihlalleri ile ihtiyaçlarını gündeme taşımayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu. Seks işçilerinin gündelik yaşamlarında maruz kaldıkları toplumsal dışlanma, ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ve diğer hak ihlali alanlarında savunuculuk yapan Kırmızı Şemsiye, kamuoyu ve yetkililere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüyor, mağdur seks işçilerine de hukuki destek sunuyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Kırmızı Şemsiye, DDA'nın çalışmalarına kapasitesi ölçüsünde destek sunmak amacıyla katıldı. Sivil anayasa, demokratikleşme, sivilleşme ve benzeri kavramlarla adlandırılan ve kamuoyunun son yıllarda yoğunlukla tartışmaya başladığı süreçlerle ilgili seks işçilerinin de söz sahibi olması gerektiğini düşünen Kırmızı Şemsiye, üyelerimizin çıkarları paralelinde ağın çalışmalarına katkı sunmak ve bu şekilde beslenmek istedi. 

İletişim

Web: kirmizisemsiye.org
Facebook: KirmiziSemsiyeCinselSaglikVeInsanHaklariDernegi
Twitter: KirmiziSemsiyeD

Temsilci

Kemal Ördek

Kemal Ördek, uzun yıllardan bu yana LGBTİ'lerin ve seks işçilerinin insan hakları ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanlarında savunuculuk yapıyor. Türkiye'deki çeşitli LGBTİ sivil toplum kuruluşlarında yönetici ve proje çalışanı olarak çalışma yürüten Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Derneği'nin kurucu başkanı. Türkiye'deki çalışmalarına ek olarak Ördek, 2010 yılından bu yana LGBTİ ve seks işçilerinin insan hakları ekseninde bölgesel ve uluslararası alanda savunuculuk yapan çeşitli STK'larda da yönetici ve danışman olarak çalıştı.