Kaos GL / Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği 25 Ağustos 2014

Çalışma alanı

LGBTİ hakları

Çalışma konusu

Kaos GL'nin amacı, kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, eşcinsel varoluşlarını gerçekleştirmelerine ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmak. Dernek, kadın eşcinsellerin ve erkek eşcinsellerin özgürlük, adalet ve barışı temel değerler olarak kabul etmelerine, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın insan haklarını bütün insanların hakkı olarak görmelerine madden ve manen destek sağlamaya çalışıyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Demokratik yönetimin temel koşulunu sağlayan kuvvetler ayrılığı ilkesinin koşulsuz şartsız uygulandığı bir Türkiye, eşcinseller dahil tüm bireylerin ve toplumsal kesimlerin bir arada yaşayabilmesinin ana güvencesi. İnsan hakları sistemi ile çoğulcu demokrasinin birbirlerine sımsıkıya bağlı olduğu, sivil toplum mücadelesinin bu iki alandaki etkinliklerin eşgüdümü doğrultusunda örülmesi gerektiği düşüncesinden hareketle Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık.

İletişim

Web: kaosgldernegi.org
Facebook: KaosGL94
Twitter: KaosGL

Temsilci

Murat Köylü

Uzun yıllardır gönüllüsü olduğu Kaos GL'de, son birkaç senedir profesyonel olarak, savunuculuk ve politika alanında çalışıyor. Eşcinseller dahil hiçbir toplumsal kesimin ayrımcılığa, şiddete ve savunmasızlığa mahkum edilmediği bir Türkiye için Kaos GL'de mücadele etmekten onur duyuyor.