KADOS / Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği 21 Temmuz 2014

Çalışma alanı

Kentsel haklar, doğal mimari ve sosyal çevre, kültürel ve sanatsal etkinlikler

Çalışma konusu

Doğal çevrenin sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratılması amacı ile konferans panel seminer düzenlenmesi, kentsel hakların yaşama geçirilmesine katkıda bulunulması, doğal mimari ve sosyal çevrenin incelenmesi, korunması ve geliştirilmesi, çağdaş ve sivil kent kültürünün geliştirilmesine yardımcı olunması ve bunun için bilimsel kültürel ve sanatsal etkinliklerin hayata geçirilmesi.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Ülkede demokratik iklimin yaygınlaşması ve vatandaşlarca içselleştirilmesi, sorunların çözümüne büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Sorunların çözülmesi de demokratik ortamın gelişmesine yardım edecektir. Birbirini besleyen bu döngüyü yakalayabilmek için birlikte olunması gerekiyor.

İletişim

Web: kados.org.tr

Temsilci

Mahmut Şişman

1971 yılında öğretmen okulunu bitirdikten sonra Bayburt'un Çatıksu köyüne atandı. İki yıl sonra er öğretmen olarak Rize'nin Yolüstü köyü'ne atandı. Hacettepe Üniversitesine girdi ve 1981 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası iş hayatına atıldı. 1982 yılında evlendi, mecburi hizmet zorunluluğu nedeniyle eşinin Bor'a atanması üzerine Niğde Meslek Yüksek Okulu'nda göreve başladı. 1985 yılında okuldaki görevinden istifa ederek tekrar özel sektöre geçti. 1997 yılında emekli olarak kendi müşavirlik şirketini kurdu. Halen serbest çalışıyor.