Kadın Dayanışma Vakfı 14 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Kadın, çocuk, şiddet, insan ticareti

Çalışma konusu

Kadın Dayanışma Vakfı, kadına yönelik şiddet ve insan ticareti alanında çalışmalarını yürütüyor. Ülkemizdeki ilk bağımsız sığınma evinin kurucusu olan vakıf, kadın danışma merkezinde, şiddet gören kadınlara ücretsiz hukuki, psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriyor. Kadına yönelik şiddet ve insan ticareti konularında savunuculuk ve farkındalık çalışmalarıyla toplumsal değişime katkıda bulunuyor. CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) çerçevesinde gölge raporları hazırlayan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Sivil Toplum Yürütme Kurulu’nda yer alıyor. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu’nun üyesi. Ülkemizde insan ticareti alanında sığınma evi işletmekte olan üç STÖ’den biri. Sığınma evimizde insan ticaretine maruz bırakılan kadınlara ücretsiz hukuki, psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriliyor, ülkelerine güvenli geri dönüş işlemleri Uluslararası Göç Örgütü ile koordinasyon içinde yapılıyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Kadın Dayanışma Vakfı, Denge ve Denetleme Ağı'nın talep ettiği demokrasi unsurlarına katılıyor, böyle bir demokrasinin gerçekleştirilebilmesinde sivil toplum örgütleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin son derece önemli olduğuna inanıyor. 

İletişim

Web: kadindayanismavakfi.org.tr