KA-DER / Kadın Adayları Destekleme Derneği 04 Eylül 2014

Çalışma alanı

Kadın

Çalışma konusu

KA-DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütü. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul ediyor. Türkiye'de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumda. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997'de kurulan KA-DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışıyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Anayasa Kadın Platformu'nun sekreterya örgütü olarak kadın bakış açısıyla anayasa önerisi hazırlıyor, yapılacak yeni anayasanın kadın bakış açısıyla oluşturulması için lobi ve savunu çalışmaları yürütüyoruz. 

İletişim

Web: ka-der.org.tr
Facebook: kadinadaylaridesteklemedernegi
Twitter: KA_DER_

Temsilci

Dr. Pelin Taşkıran

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2004 mezunu. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi İşletme yüksek lisansı yapmış bir tıp doktoru. Özel sektörde sağlık kurumları ve hastane yöneticisi (medikal direktör, genel müdür yardımcısı ) olarak çalışıyor. 2000’li yıllardan bu yana, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası başta olmak üzere halk sağlığı ve acil tıp-ilkyardım, kadın, hasta ve hekim hakları, şiddet ve nefret suçları, işçi sağlığı ve güvenliği, sağlık politikaları, hukuk mücadelesine müdahil pek çok STK ve komisyonda aktivist, yönetici ve kurucu başkan olarak görev aldı. Halen KA-DER yönetim kurulu üyesi.