İKGV / İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 05 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Nüfus ve kalkınma

Çalışma konusu

Çalışmaları insanın toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmesine adanmış olan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, bu gelişmeyi engelleyen olumsuz koşulları ortadan kaldırmayı hedefliyor. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, kadın ve çocukların güçlendirilmesinin yanı sıra, üreme sağlığı ve aile planlaması alanlarında eğitim, bilgi, beceri geliştirme ve hizmet sunumunu destekleyen bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı sığınmacı ve mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahip oldukları haklardan yararlanmalarına yönelik çalışmalar yapıyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Kalkınmanın ve gelişimin insan haklarının egemen olduğu bir ortamda sağlanması doğrultusunda güçlü bir sivil topluma gereksinim olduğuna inanıyoruz. Denge ve Denetleme Ağı'nın bu yönde bir girişim olduğunu düşünüyoruz.

İletişim

Web: ikgv.org
Facebook: InsanKaynaginiGelistirmeVakfi

Temsilci

Muhtar Çokar

20 yılı aşkın zamandır İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nda çalışmaktadır. Vakfın üreme sağlığı alanında yürüttüğü aile planlaması ve HIV/AIDS'in önlenmesi programlarına destek oldu; sığınmacı ve mültecilere yönelik psiko-sosyal destek programlarını yönetti.