İHGD / İnsan Hakları Gündemi Derneği 13 Ağustos 2014

Çalışma alanı

İnsan hakları, mülteci hakları, düşünce ve fikir özgürlüğü

Çalışma konusu

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen insan hakları savunucularının katılımıyla, 2003 yılında İzmir’de kuruldu. İnsan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul eden İHGD, hakların ilerletilmesinin ancak sorunların kaynağına ilişkin gerçek bir kavrayışın geliştirilmesi ve somut çözüm önerilerinin uygun taktik ve stratejiler kullanılarak hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğine inanıyor. Failini ya da mağdurunu dikkate almaksızın tüm hak ihlallerini hedef alan İHGD, bağımsız ve tarafsız duruşuyla kamu vicdanını hak ihlallerine duyarlı kılacak, toplumun örnek alabileceği bir model oluşturmayı amaçlıyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Demokratikleşme, şeffaflaşma, yeni bir anayasa süreçlerine destekte bulunmak için.

İletişim

Web: rightsagenda.org

Temsilci

Salih Efe

Halen Avukat olarak çalışıyor. Uluslararası ilişkiler dalında doktora öğrencisi.