ICC / Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği 07 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Çocuk hakları, sağlık, üreme sağlığı

Çalışma konusu

Misyonumuz her yaştaki çocukların, gençlerin, kadınların bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar yapmak. Çocukların demokratik karar alma süreçlerine katılımını sağlama, ağ oluşturma ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesine yardım etme, çocuk hakları uygulamalarının izlenip raporlanmasını kolaylaştırma, ve çocuk haklarının ana akım haline gelmesine katkı verme gibi faaliyetler yürütüyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

İnsan ve çocuk haklarına dayalı bir demokrasinin güçlü bir denge ve denetleme sistemi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Çocukların da bu denge denetleme sisteminin ayrılmaz paydaşları ve ortakları olduğunu biliyoruz.

İletişim

Web: icc.org.tr; cocukhaklariizleme.org
Facebook: BilkentICC
Twitter: ICCchildrights
YouTube: ICCcocukhaklariTV

Temsilci

Adem Arkadas-Thibert

20 yıldır mülteci hakları, insan, kadın ve çocuk hakları alanında çalışıyor. Çocuk haklarının izlenmesi ve insan hakları etki analizi konularına özel ilgi duyuyor. Türkiye dahil dünyanın değişik yerlerinde çocuk haklarına hizmet verdi ve vermeye devam ediyor.