Hrant Dink Vakfı 13 Ocak 2015

Çalışma alanı

Demokratikleşme ve insan hakları, Türkiye-Ermenistan İlişkileri, tarih, eğitim, kültür sanat

Çalışma konusu

Hrant Dink’in, 19 ocak 2007’de, gazetesi Agos’un önünde öldürülmesinden sonra, benzer acıların yeniden yaşanmaması için, onun daha adil ve özgür bir dünyaya yönelik hayallerini, dilini ve yüreğini yaşatmak amacıyla kuruldu. Etnik, dini, kültürel ve cinsel tüm farklılıklarıyla herkes için demokrasi ve insan hakları talebi, vakfın temel ilkesi. Vakıf, ifade özgürlüğünün alabildiğine kullanıldığı, tüm farklılıkların teşvik edilip yaşandığı, yaşatıldığı ve çoğaltıldığı, geçmişe ve günümüze bakışımızda vicdanın ağır bastığı bir Türkiye ve dünya için çalışıyor. Hrant Dink Vakfı olarak ‘uğruna yaşanası davamız’, diyalog, barış, empati kültürünün hâkim olduğu bir gelecek.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Türkiye'de demokratikleşme sürecine katkıda bulunacağını düşündüğümüz Denge ve Denetleme Ağı'nın bir parçası olmak ve bu süreci desteklemek adına katıldık. Bu geniş network içinde bulunmanın ağı destekleyeceği kadar, kurumumuzun çalışmalarını da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz.

İletişim

Web: hrantdink.org
Facebook: hrantdinkfoundation
Twitter: HrantDinkVakfi
Instagram: hrantdinkfoundation

Temsilci

Zeynep Arslan

Zeynep Arslan, Hrant Dink Vakfı’nda Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi proje koordinatörü. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladı, halen aynı okulda yüksek lisansına devam ediyor. Hrant Dink Vakfı’ndan önce dört yıl boyunca gönüllü olarak Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nde çalıştı ve çeşitli projelere destek verdi. Aynı zamanda Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nde ve İstanbul Politikalar Merkezi’nde staj yaptı.